Dla przedsiębiorstw w kryzysie

Twoje przedsiębiorstwo jest niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością?

Zespół doradców restrukturyzacyjnych i ekspertów oferuje:

  • Pełnienie funkcji Nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • Sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego oraz testu zaspokojenia;
  • Pełnienie funkcji  Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

Naszym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Twojej firmy poprzez restrukturyzację i zawarcie układu z wierzycielami.

 

Zachęcamy do lektury Naszych artykułów: kliknij tutaj.

Depressed,Businessman,Lost,His,Business.,Destroyed,Businessman.,Concept,Of,Business
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu

7 grudnia 2021, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.

Doradztwo restrukturyzacyjne

5 sierpnia 2021, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.

Plan restrukturyzacyjny

5 sierpnia 2021, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.