DBS UNITED GAMING INDUSTRIES Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 05 września 2019 roku ogłoszono upadłość dłużnika DBS UNITED GAMING INDUSTRIES Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Niepruszewie.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 247/19

Data ogłoszenia upadłości:

05 września 2019 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Irena Flotyńska

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Likwidacja masy upadłości:

Sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie, ul. Brzozowa 5:

 

Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki:

UWAGA wskazane na wykazie ceny są cenami minimalnymi.

Oferty cenowe należy przesyłać na adres: anna.szymanska@dga.pl

Więcej informacji dotyczących ruchomości można uzyskać pod adresem: iwona.pilarczyk@dga.pl

Ogłoszenie upadłości: