Danuta Pigła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DAN HEN

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 25 października 2022 roku ogłoszono upadłość dłużnika Danuty Pigły prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DAN HEN.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GUp/2/2022

Data ogłoszenia upadłości:

25 października 2022 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania

25.10.2022 r. – Ogłoszenie upadłości – Postanowienie z dnia 25.10.2022

Likwidacja masy upadłości