Dane rejestrowe

Adres firmy

DGA Kancelaria S.A.

ul. Towarowa 37

61-896 Poznań

Dane rejestrowe

NIP: 7831694871

REGON: 302302724

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442983 przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 150.000 zł