BiB SYSTEMS Sp. z o.o. w upadłości – XI GUp 545/20

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 17 września 2020 roku ogłoszono upadłość dłużnika BiB SYSTEMS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu (KRS 000305962).

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 545/20

Likwidacja masy upadłości

Regulamin sprzedaży wierzytelności Pobierz

Data ogłoszenia upadłości:

17 września 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Ryszard Rakower

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Informacje o postępowaniu

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości pobierz

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości pobierz