Upadłość konsumencka – Artur Studziński – XI GUp 69/21

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 22 stycznia 2021 roku ogłoszono upadłość dłużnika Artura Studzińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 69/21

  Data ogłoszenia upadłości:

  22 stycznia 2021 r.

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Syndyk:

  DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail:kontakt@dgakancelaria.pl
  Nr tel.: 61 643 51 00

  Stan postępowania:

  • 22.01.2021r. – Ogłoszenie upadłości
  • 16.02.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, nr 31/2021 (6176), poz. 11111, pobierz
  Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.