Upadłość konsumencka – Artur Studziński – XI GUp 69/21

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 22 stycznia 2021 roku ogłoszono upadłość dłużnika Artura Studzińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 69/21

Data ogłoszenia upadłości:

22 stycznia 2021 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.

Kontakt z Syndykiem:

e-mail:kontakt@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Stan postępowania:

  • 22.01.2021r. – Ogłoszenie upadłości
  • 16.02.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, nr 31/2021 (6176), poz. 11111, pobierz