Andrzej Głowacki, „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – www.pte.pl.

Artykuł nosi tytuł „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.

Wprowadzenie:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) i ustawa Prawo upadłościowe (PU). Rewolucyjna zmiana przepisów prawa dotycząca przedsiębiorców znajdujących się w sytuacji kryzysowej upoważnia do oceny efektów funkcjonowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN), w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Ustawa przewidywała dwie drogi naprawy przedsiębiorstwa których celem było odbudowanie jego potencjału i powrót na rynek. Artykuł jest poświęcony ocenie skuteczności procedury upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami oraz postępowania naprawczego, które szczegółowo zostało uregulowane w części IV ustawy PUiN – Postępowanie naprawcze w ramach zagrożenia niewypłacalnością – art. 492 – 521.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który jest dostępny pod tym linkiem.


AGAndrzej Głowacki
Doradca restrukturyzacyjny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Email: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl