Gospodarstwo Rolne Roman Andersch

Postępowanie zostało umorzone z mocy prawa, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

Dzień układowy:

01 marca 2021 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Informacje o postępowaniu

GOSPODARSTWO ROLNE ROMAN ANDERSCH

Dłużnik:

Gospodarstwo Rolne Roman Andersch
ul. Kolejowa 26/1
63-900 Rawicz
NIP 6991821355

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: grandersch@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00