Gospodarstwo Rolne Roman Andersch

Postępowanie zostało umorzone z mocy prawa, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

Dłużnik:

Gospodarstwo Rolne Roman Andersch
ul. Kolejowa 26/1
63-900 Rawicz
NIP 6991821355

Dzień układowy:

01 marca 2021 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: grandersch@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Informacje o postępowaniu

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 45 (6190) z dn. 8 marca 2021 r. poz. nr 16185 pobierz

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.