ALEX SPEDITION ALEKSANDER DAMKE

Metryka postępowania

Dane Dłużnika:

ALEX SPEDITION ALEKSANDER DAMKE
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
PESEL 84090708891
NIP 7792204531

Sygnatura akt:

PO1P/GRz-nu/267/2023

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria S.A.
mail: alex@dgakancelaria.pl

Aktualny stan postępowania:

  • W dniu 24 października 2023 r. na portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych ukazało się obwieszczenie informacji o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli – Obwieszczenie
  • W dniu 23 sierpnia 2023 r. na portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego – Obwieszczenie