Upadłość konsumencka – Aldona Królik – XI GUp 222/20

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 17 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość dłużniczki Aldony Królik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 222/20

  Data ogłoszenia upadłości:

  17 czerwca 2020 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Syndyk:

  DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail:kontakt@dgakancelaria.pl
  Nr tel.: 61 643 51 00

  Sprzedaż majątku:

  Stan postępowania:

  • 17.06.2020r. – Ogłoszenie upadłości
  • 10.07.2020r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) poz. 33535 o ogłoszeniu upadłości.
  • 22.01.2021r. – Postanowienie o zmianie Syndyka na DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
  • 10.02.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27/2021 (6172) poz. 9916 o zmianie Syndyka. pobierz
  Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.