Upadłość konsumencka – Aldona Królik – XI GUp 222/20

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 17 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość dłużniczki Aldony Królik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 222/20

Data ogłoszenia upadłości:

17 czerwca 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.

Kontakt z Syndykiem:

e-mail:kontakt@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Sprzedaż majątku:

Stan postępowania:

  • 17.06.2020r. – Ogłoszenie upadłości
  • 10.07.2020r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) poz. 33535 o ogłoszeniu upadłości.
  • 22.01.2021r. – Postanowienie o zmianie Syndyka na DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
  • 10.02.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27/2021 (6172) poz. 9916 o zmianie Syndyka. pobierz