AGRO-KOMPLEX Katarzyna Lisiak

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  z dnia 9 września 2019 roku zostało otwarte przyśpieszone postępowanie układowe Katarzyny Lisiak, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AGRO-KOMPLEX.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GRp 34/19

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

9 września 2019 roku

Sędzia – Komisarz:

ASR Artur Kapłon

Nadzorca:

Paweł Multaniak
doradca restrukturyzacyjny nr 357

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki
doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska
doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Aktualny stan postępowania:

  • 09.09.2019 r. – Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego Katarzyny Lisiak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AGRO-KOMPLEX
  • 26.09.2019 r. – Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania, nr 187/2019 (5826) poz. 49793
  • 30.10.2019 r. – Złożenie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych
  • 02.09.2020 r. – Zgromadzenie Wierzycieli celem głosowania nad układem – UKŁAD NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY
  • 05.10.2020 r. – Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności, nr 194/2020 (6084) poz. 52033

Dokumenty do pobrania:

Kontakt z Zarządcą:

e-mail: agro-komplex@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań