Upadłość konsumencka – Agnieszka Dobierska – XI GUp 30/18

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 24 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość dłużniczki Agnieszki Dobierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 30/18

Data ogłoszenia upadłości:

24 stycznia 2018 r.

Sędzia-Komisarz:

SSR Łukasz Lipowicz

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 24.01.2018r. – Ogłoszenie upadłości
  • 11.04.2018 r. – Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 71/2018 (5459) pozycja 15090
  • 18.02.2019 r. – Złożenie listy wierzytelności
  • 6.05.2019 r. – Złożenie uzupełniającej listy wierzytelności
  • 19.07.2019 r. – Obwieszczenie o wyłożeniu listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 139/2019 (5778) pozycja 37735
  • 25.01.2021 r. – Postanowienie o zmianie Syndyka, w miejsce Przemysława Stefańskiego do pełnienia funkcji wyznaczono Annę Szymańską
  • 10.02.2021 r. – Obwieszczenie o zmianie Syndyka, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 27/2021 (6172) pozycja 9902