Upadłość konsumencka – Agnieszka Dobierska – XI GUp 30/18

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 24 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość dłużniczki Agnieszki Dobierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 30/18

  Data ogłoszenia upadłości:

  24 stycznia 2018 r.

  Sędzia-Komisarz:

  SSR Łukasz Lipowicz

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Syndyk:

  Anna Szymańska

  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@dga.pl
  Nr tel.: 61 859 59 00

  Stan postępowania:

  • 24.01.2018r. – Ogłoszenie upadłości
  • 11.04.2018 r. – Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 71/2018 (5459) pozycja 15090
  • 18.02.2019 r. – Złożenie listy wierzytelności
  • 6.05.2019 r. – Złożenie uzupełniającej listy wierzytelności
  • 19.07.2019 r. – Obwieszczenie o wyłożeniu listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 139/2019 (5778) pozycja 37735
  • 25.01.2021 r. – Postanowienie o zmianie Syndyka, w miejsce Przemysława Stefańskiego do pełnienia funkcji wyznaczono Annę Szymańską
  • 10.02.2021 r. – Obwieszczenie o zmianie Syndyka, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 27/2021 (6172) pozycja 9902
  Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.