DGA Kancelaria S.A. z radością informuje, że złożyła do Sądu sprawozdanie z wykonania układu z wierzycielami Fundacji Malta oraz wniosek o stwierdzenie wykonania układu. Tym samym, Nasze zadania dobiegły końca, jesteśmy uradowani, że możemy pochwalić się jako nieliczni doprowadzeniem projektu do finału.

Propozycje układowe zakładały  zaspokojenie wierzytelności głównej każdego wierzyciela w wysokości 100%. Podczas głosowania – w dniu 19 lipca 2023 r. – za układem opowiedziało się 96,97% wszystkich wierzycieli, którzy oddali ważny głos.

W związku z powyższym, Nadzorca układu – DGA Kancelaria S.A., zgodnie z art. 217 PrRestr stwierdziła zawarcie układu.

Układ został wykonany niezwłocznie po uzyskaniu prawomocności postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu układu, tj. po dniu 1 grudnia 2023 r.

Bardzo dziękujemy za współpracę i wsparcie podczas całego procesu Radzie Fundacji – na czele z p. Karolem Działoszyńskim, Zarządowi Fundacji oraz całemu zespołowi Kulczyk Foundation.