DGA Kancelaria S.A. uprzejmie informuje, że 21 lipca 2023 r. Zarząd Fundacji MALTA złożył wniosek o zatwierdzenie układu z wierzycielami.

Nadzorca układu – DGA Kancelaria S.A. stwierdził przyjęcie układu, co nastąpiło na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 19 lipca 2023 r. Propozycje układowe zaakceptowało 32 z 33 wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Suma wierzytelności przysługująca głosującym wierzycielom, którzy oddali głos „za” stanowiła 99,01% sumy wierzytelności przysługującej wszystkim wierzycielom, którzy oddali ważny głos.  Żaden z wierzycieli nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 216 ust. 2 PrRestr i nie złożył Nadzorcy układu pisemnego zastrzeżenia co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu.

Fundacja MALTA jest organizacją pozarządową powstałą w 2003 r. w Poznaniu dla realizacji działań i pożytku publicznego z dziedziny „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych przez Fundację należą międzynarodowe festiwale: Malta Festival Poznań (organizowany już od 1991 r. Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, który w 2010 r. przyjął obecną nazwę) oraz Nostalgia Festival Poznań (organizowany od 2007 r.) Jednocześnie Fundacja organizowała także trzy edycje Festiwalu Tzadik Poznań (do 2009 r.).

Zespół Fundacji MALTA współtworzą zarówno stali pracownicy Fundacji, jaki i współpracownicy festiwalu „Malta” i „Nostalgia” oraz wolontariusze. Realizacja działań statutowych Fundacji MALTA nie byłaby możliwa bez ich pełnego zaangażowania w realizację misji organizacji.

W dniu 25 lipca 2023 r. został podpisany Niewiążący list intencyjny pomiędzy Kulczyk Foundation z/s w Warszawie, Zarządem Fundacji MALTA i Nadzorcą układu – DGA Kancelaria S.A., w którym wyrażono wstępne zainteresowanie w nabyciu praw do marki MALTA Festival Poznań przez Fundację kierowaną przez Panią Dominikę Kulczyk.

Linki do artykułów w prasie:

 

Autor: dr Andrzej Głowacki

27.07.2023 r.