Ponowna sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości Kwiatkowski Sp. z o.o.

Zarządca sprzeda nieruchomości

Zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. sprzeda nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 10,49 ha składającej się z działek nr 219/4 oraz działek o numerach 1904/2, 1904/1.
W skład nieruchomości wchodzą:

  • prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,0502 ha o numerze księgi wieczystej PO1A/00051682/5.
  • prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,4398 ha o numerze księgi wieczystej PO1AN/00051683/2.

Teren w kształcie litery L o płaskim ukształtowaniu. Działka nieogrodzona. Uzbrojenie w zasięgu stanowi sieć: energetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość jest dobrze wyeksponowana od strony przechodzącej w jej bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 92. Otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowa, rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.
Cena to 3.150.000 plus 23 % vat.

Składanie ofert

Oferty prosimy składać w terminie do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zarządcy: DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A., ul. Towarowa 37 III p. 3

Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.