Ponowna sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości

Zarządca sprzeda nieruchomości

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. – DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. – sprzeda nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca pole inwestycyjne składające się z działki nr 444 o powierzchni 0,82 ha za cenę nie niższą niż 212.640,00 zł brutto. Numery księgi wieczystej PO1N/00009423/6 (pozycja spisu inwentarza- 20).

Teren o kształcie regularnym, trapezowym oraz płaskim ukształtowaniu. Działka nieogrodzona.
Uzbrojenie w dalszym zasięgu stanowią sieci: energetyczna oraz wodna.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości przemysłowe oraz tereny niezabudowane. Wzdłuż północnej granicy przechodzi droga krajowa nr 92, prowadząca z Pniew w kierunku Nowego Tomyśla. W odległości 8 km mieści się węzeł autostrady A2.

Dodatkowo na sprzedaż mamy drugą nieruchomość gruntową niezabudowana, stanowiąca pole inwestycyjne składające się z działek nr: 439, 440, 441, 442 o łącznej powierzchni 3,53 ha za cenę nie niższą niż 766.740 zł brutto. Numery księgi wieczystej PO1N/00038483/6 (pozycja spisu inwentarza- 14).
Uzbrojenie w zasięgu stanowi w sieci: energetyczna oraz wodna.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości przemysłowe oraz tereny niezabudowane
Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gruntowa o niskim, lokalnym natężeniu ruchu. Wzdłuż północnej granicy przechodzi droga krajowa nr 92, prowadząca z Pniew w kierunku Nowego Tomyśla. W odległości 8 km mieści się węzeł autostrady A2.

Zgodę na sprzedaż działek wyraziła Sędzia – komisarz Magdalena Bojarska w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zgodnie z Postanowieniem z 10 marca 2022 r.

Kolejna nieruchomość to- działka gruntowa niezabudowana, stanowiąca pole inwestycyjne składające się z działek nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12 o łącznej powierzchni 2.6546 ha za cenę nie niższą niż 576.600 zł brutto. Uzbrojenie w zasięgu stanowi sieci: energetyczna oraz wodna. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz tereny niezabudowane.

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gruntowa o niskim, lokalnym natężeniu ruchu. Wzdłuż wschodniej granicy przechodzi droga krajowa nr 92, prowadząca z Pniew w kierunku Nowego Tomyśla. W odległości 9 km mieści się węzeł autostrady A2.

Składanie ofert

Oferty prosimy składać w terminie do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zarządcy: DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A., ul. Towarowa 37 III p. 3

Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.