Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Zarządca sprzeda nieruchomości

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. – DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. – sprzeda prawa własności doskonale zlokalizowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Pniewy i Grońsko (WLKP).

Nieruchomości o łącznej powierzchni 17,5 ha zlokalizowane są przy drodze krajowej nr E 92 w pobliżu węzła autostrady A2.

Przedmiot sprzedaży oraz ogólne warunki sprzedaży określone są w Regulaminie  Sprzedaży dostępnym na stronie www.dgakancelaria.pl (zakładka „ postępowania” „restrukturyzacje” “Kwiatkowski”)

Składanie ofert

Oferty prosimy składać w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zarządcy: DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A., ul. Towarowa 37 III p.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (61) 643 51 00 lub adresem e-mail: kwiatkowski@dgakancelaria.pl

Dokumentacja

Dokumentacja związana ze składnikami majątku Spółki KWIATKOWSKI Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Regulamin oraz inne informacje dostępne są na portalu www.dgakancelaria.pl , telefonicznie oraz w siedzibie Zarządcy – DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. od pon. do pt. od 8:00 do 15:00.