Badanie DGA: obecnie firmy najbardziej obawiają się utraty płynności

Jak wynika z badania „Sektor MŚP w czasie pandemii – edycja III”, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla Grupy Kapitałowej DGA, obecnie przedsiębiorcy najczęściej obawiają się utraty płynności finansowej – 25 proc. Boją się również nierzetelnych kontrahentów – 18 proc., a także rosnących kosztów prowadzenia działalności – 16 proc. Z kolei najrzadziej powodem niepokoju bywa biurokracja sprawozdawcza, konkurencja i ryzyko podejmowania złych decyzji biznesowych – po 1 proc.

W dalszej kolejności ankietowani obawiają się nierzetelnych kontrahentów oraz rosnących kosztów prowadzenia działalności.  

Więcej szczegółów na temat badania oraz komentarze ekspertów można znaleźć tutaj.