Syndyk to ma klawe życie

Trzeci czarny łabędź rozpoczął podróż z chińskiego Wuhan, odwiedził już większość państw. Także Polskę. Wspomnijmy, że pierwszy czarny łabędź w XXI wieku pojawił się jak grom z jasnego nieba w dniu 11 września 2001 r. Drugiego niby wszyscy spodziewali się, lecz nikt nie wierzył, że upadnie taka potęga jak Lehman Brothers. Dwa lata kryzysu 2008-2009 jakoś w Polsce przeżyliśmy. Niepotrzebne były tarcze kryzysowe, nowe rozwiązania prawne, nadal tłumnie odwiedzaliśmy restauracje i galerie handlowe.

Pandemia COVID-19 stopniowo zmienia nasze życie. Wiosennym lockdown był dla nas szokiem. 200 zakażeń dziennie i 38 mln Polaków w domach. Ze świecą szukaliśmy nosicieli wirusa. Przekonani o odwrocie pandemii tłumnie odwiedziliśmy lokale wyborcze, deptaki w nadmorskich kurortach, a Stary Rynek w Poznaniu był tak zatłoczony jak w trakcie EUR 2012.

A dzisiaj? Stabilizacja dziennej liczby zakażeń na poziomie 22.000 osób, pozostało kilkaset respiratorów, a służba zdrowia jest u kresu wytrzymałości. Dyskutujemy o „niskiej” efektywności testów w Niemczech. Potrzeba ich aż 1.500 tys. aby stwierdzić 22.5 tys. pozytywnych, w Polsce wystarczy 57 tys. a wynik ten sam (12.XI.2020) A gospodarka? Powiedziałbym „zmęczenie materiału”, tak wiele niewiadomych, że niełatwo o stany depresyjne. Dzisiaj przedsiębiorca może spodziewać się ciosu z czterech stron:

– w wieczornych wiadomościach może dowiedzieć się, że markety budowalne będą od jutrzejszego poranka zamknięte, zatem nie kupi 200m2 wykładziny i nie zrealizuje terminowo uzgodnionego zlecenia,

– poranny telefon od szefa produkcji uprzytomni mu, że COVID-19 dopada także 40-latków i trzeba samemu pójść na halę i pokierować pracą brygad,

– w skrzynce mailowej profesjonalnie przygotowana wiadomość od nadzorcy układu, który informuje, że nasz największy klient otworzył uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu i faktury będą zapłacona najwcześniej za… 6 miesięcy,

– rozmowa z działem księgowości naszego znaczącego kontrahenta przyprawia nas o stan przedzawałowy. Dowiadujemy się, że Zarząd polecił wstrzymać płatności, gdyż konieczne jest zebranie środków na najbliższy termin wypłat wynagrodzeń.

Słyszy się, że jeden cios tygodniowo to potwierdzenie urodzenia się pod szczęśliwą gwiazdą.

Spójrzmy zatem jak radzą sobie przedsiębiorstwa w trakcie procesów restrukturyzacyjnych

DGA Kancelaria prowadzi aktualnie sześć postępowań restrukturyzacyjnych. Będąc współodpowiedzialnym za losy firm i zatrudnionych Pracowników szukamy optymalnego rozwiązania. Zachęcamy do podjęcia współpracy z podmiotami, które opisujemy poniżej.

EL-MAG Sp. z o.o. S.k., Suchy Las – postępowanie sanacyjne – www.elmag.com.pl

Firma rodzinna, która 63 lata produkuje akcesoria do wagonów, 40 pracowników, głównymi odbiorcami są producenci wagonów: PESA, RAWAG, ZNTK Mińsk itd. DGA S.A. za zgodą Sędziego-Komisarza pożyczyła spółce 900 tys. zł. Po marcowym lockdownie wielkość przychodów odbudowywała się, teraz znów nieczytelne sygnały od kontrahentów. Pracujemy na zasadzie „od pierwszego do pierwszego”, a pieniędzy dla wierzycieli układowych odłożyć nie możemy.

YEGO Design Sp. z o.o., Turek – postępowanie sanacyjne – www.yegodesign.com

Producent galanterii wypoczynkowej – poduszki, narzuty, pufy, itd. 45 zatrudnionych, pożyczka z DGA S.A. – 100 tys. zł. Marcowe dni doskonale wykorzystywaliśmy, przestawiając się z dnia na dzień na produkcję maseczek. To był strzał w dziesiątkę, lecz jak to bywa, naśladowców pojawiły się tłumy, rentę pierwszeństwa jednak zgarnęliśmy i sytuacja finansowa poprawiła się. Wróciliśmy niedawno do szycia „starego” asortymentu. Produkujemy głównie na eksport, w szczególności do Niemiec i widzimy, że zamówień jest coraz mniej, a płatności są wykonywane z opóźnieniem. Zapasów gotówki mamy na dwa miesiące. Analizujemy przepisy ustawy z 16 lipca 2020 r. wprowadzającej Politykę Nowej Szansy.

Kwiatkowski Sp. z o.o., Lwówek – postępowanie sanacyjne – www.kwiatmetal.pl

Producent elementów do przyczep samochodowych, 14 zatrudnionych, pożyczka z DGA na rozruch działalności po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – 200 tys. zł. Do niedawna wyroby były kierowane na rynek belgijski. Główny odbiorca ma problemy covidowe i podjęto próby spawania konstrukcji stalowych dla polskich odbiorców. Niestety rentowność zleceń jest ujemna. Szukamy na rynku nowych zleceniodawców robót spawalniczych. Zapas gotówki na wynagrodzenia za listopad. Mamy do wynajęcia trzy duże hale (10.000m 2) – lecz niestety chętnych brak – mimo doskonałej lokalizacji.

Dwa uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu cechuje podobna sytuacja.

GROCAR Włodzimierz Grobelny, Batorowo k/Poznania – www.grocar.pl

Polska ikona produkcji ramek do tablic rejestracyjnych oferuje szeroką gamę wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego. Dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym i nową siedzibą. Czteromiesięczny okres postępowania upływa 2 stycznia 2021r. Covidowa wiosenna zapaść spowodowała konieczność skorzystania z nowego rozwiązania prawnego, które zapewnia ochronę przed wierzycielami. W sierpniu wróciliśmy do poprzednich przychodów, lecz terapia była niezbędna ze względu na bardzo niską płynność finansową. Decydująca będzie reakcja wierzycieli na nasze propozycje układowe i wyniki głosowania nad nimi, które przewidujemy w połowie grudnia.

SURPOL Tomasz Surdyk Odlewnia Żeliwa, Blachownia – www.odlewniablachownia.pl

Producent bardzo szerokiej gamy odlewów dla praktycznie wszystkich gałęzi gospodarki. 75 pracowników, finisz postępowania także 2 dnia nowego roku. Wnętrza hal przypominają średniowieczne huty, lecz zasadniczo technologia pozostała bez zmian – rozpuszczony do stanu płynnego stop żelaza wraz z węglem, fosforem i krzemem wlewamy do formy, z której wyjmujemy wyrób finalny. Liczba zamówień waha się, przychody w sierpniu były jeszcze niskie, lecz we wrześniu zacieraliśmy ręce licząc na powrót do okresu świetności. Teraz znowu niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Liczymy, że Panie domu powrócą do tradycyjnych maszynek od mielenia mięsa naszej produkcji.

W obu przypadkach kluczowym problemem jest – jak wiarygodnie przygotować propozycje układowe i plan restrukturyzacyjny? Jaki scenariusz ma przyjąć nadzorca układu dla każdej z firm i co przedstawić wierzycielom, w szczególności bankom, które udzieliły znaczących kredytów i są zabezpieczone na majątku obu firm? Ustawodawca raczej nie wydłuży okresu na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Wymienione w pierwszej kolejności trzy firmy: EL-MAG, YEGO Design, Kwiatkowski zostały całkowicie pominięte przy wsparciu przedsiębiorców w trakcie pierwszego lockdownu. Co prawda obowiązuje je ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, lecz do dyspozycji jest kwota 720 mln zł dla 1,7 mln przedsiębiorców w Polsce. Aktualnie analizujemy przepisy ustawy i… od poniedziałku piszemy wnioski o wsparcie.

Jakie zatem podejmować działania w takich niepewnych czasach, przy napływie sprzecznych informacji. Zadaję sobie to pytanie, ciągle rozmawiam z menedżerami wszystkich firm i na razie nie widać racjonalnych rozwiązań. Szansa na pozyskanie inwestora zbliżona jest do zera, pożyczka na przetrwanie – mało realna, aczkolwiek czekamy na konkrety kolejnej tarczy antykryzysowej. Czy te problemy dotyczą tylko restrukturyzowanych firm, czy większości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce? Obiektywnie trzeba powiedzieć, że trzeci Czarny Łabędź zdezorganizował nam plany działania w trzech firmach, w których otwarto postępowanie sanacyjne w 2019 r. Wiosna była dla nas biznesowo bardzo trudna, a brak wówczas wsparcia skutkował okresowym brakiem płynności. Pytanie o ciąg dalszy pozostaje otwarte.

W każdym przypadku można doprowadzić do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Trudno oczywiście przewidzieć, kiedy ta procedura zakończy się biorąc pod uwagę częściowo zdalną pracę sądów. Z krótkoterminowej perspektywy jest to rozwiązanie korzystne dla pracowników, którym syndyk ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaci ewentualne zaległe wynagrodzenia, ekwiwalenty za urlop, odprawy. Następnie syndyk podejmie działania mające na celu sprzedaż majątku, co zapewne potrwa dwa, a może trzy lata. A może na wiosnę 2021 r. gospodarka podniesie się z kolan i upadłe przedsiębiorstwa znajdą niebawem nabywców? Pewnym jest natomiast, że syndyk nie będzie obarczony spojrzeniami kilkudziesięciu pracowników, nie zawsze milcząco pytających o kolejną wypłatę. A polska gospodarka? Zostanie zasilona tysiącami bezrobotnych, którzy przez rok będą otrzymywać zasiłki o malejącej w oczach sile nabywczej?

W ciągu najbliższych dwóch tygodni DGA Kancelaria musi podjąć kluczowe decyzje dla każdej z firm. Wyrażamy nadzieję, że kolejne miesiące nie będą okresem żniw dla syndyków.

Andrzej Głowacki

i Zespół DGA Kancelaria

Dodatkowe informacje:

  • W dniu 13 listopada 2020 r. KRS zarejestrował zmianę nazwy i jej aktualne brzmienie jest następujące: DGA Kancelaria S.A. poprzednia nazwa : DGA Centrum Sanacji Firm S.A. przechodzi do historii.
  • Wg teorii czarnego łabędzia czasami dzieją się rzeczy, które zanim wydarzyły się – uznawane były za niemożliwe. Zachęcamy do lektury: N.N. Taleb – Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym światem.