1,2 miliarda złotych na pomoc firmom w ramach programu Polityka Nowej Szansy

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

120 mln zł rocznie przez 10 lat oraz min. 600 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku – to pula środków przeznaczona na ratowanie lub restrukturyzację firm w ramach programu Polityka Nowej Szansy. Nabór wniosków właśnie ruszył.

Wsparcie skierowane jest zarówno do firm z sektora MMŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, które napotkały na swojej drodze biznesowej na trudności lub potrzebują pomocy w planowanym procesie restrukturyzacji.

Program przewiduje 3 podstawowe formy wsparcia

1. Pomoc na ratowanie: cel to zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej w okresie niezbędnym do przygotowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji. Okres wsparcia – od 6 do 18 miesięcy.

2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne: forma wsparcia skierowana do przedsiębiorców, którzy mogą sami wdrożyć uproszczony plan restrukturyzacji, a dodatkowe środki mają im zapewnić powodzenie w tym przedsięwzięciu. Może to być kontynuacja pomocy na ratowanie, a skorzystać z tego instrumentu mogą wyłącznie firmy z sektora MŚP.

3. Pomoc na restrukturyzację: cel wsparcie to pokrycie kosztów przeprowadzenia restrukturyzacji w firmach, które opracowały długofalowy plan restrukturyzacji. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa.

Istotne jest również to, że wsparcie w ramach programu Polityki Nowej Szansy jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy skorzystali już oni z innych form pomocy ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność wniosków.

Więcej informacji:https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy