DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zaprasza do Inwestorów do nabycia Biura Podróży – Organizatora Turystyki

DGA CSF S.A. zaprasza inwestorów do nabycia prężnie działającego Biura Podróży – Organizatora Turystyki zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych i posiadającego Gwarancję Ubezpieczeniową udzieloną przez TUiR AXA S.A. ważną do 17.09.2020r.

Aktualnie Spółka specjalizuje się w organizacji wyjazdów turystycznych do destynacji Morza Śródziemnego i Morza Czarnego oraz wyjazdów „szytych na miarę” na zlecenie Klientów korporacyjnych.

W oparciu o wypracowany model biznesowy Spółki – nabywca może dowolnie poszerzać zakres działalności przy minimalnym nakładzie finansowym i zwiększeniu liczby pracowników.

Do głównych zalet Spółki należą:

  • unikalny model biznesowy ograniczający do minimum ryzyko prowadzenia działalności,
  • system zarządzania produktem zintegrowany z ogólnopolskim systemem rezerwacji,
  • wypracowana przez niemal 30 lat działalności renoma Spółki,
  • duże doświadczenie kadry zarządzającej i doskonała znajomość turystycznego rynku wyjazdowego,
  • umowy z siecią sprzedaży ca’ 3 tys. agencji turystycznych,
  • wysoka rozpoznawalność Spółki na rynku turystycznym.


Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: biuropodrozy@sanacjafirm.pl

tel: (61) 643 51 00