Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Andrzej Głowacki biegłym sądowym przy SO w Warszawie

  Uprzejmie informujemy, że Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm SA, złożył w dniu wczorajszym ślubowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na mocy którego będzie pełnił funkcję biegłego sądowego. Wkrótce pojawi się jako ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych przedsiębiorstw na liście biegłych sądowych w tej placówce. Przypominamy, że w tym roku został też biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu jako ekspert w dziedzinie oceny i analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

  Biegły sądowy to ekspert w zakresie danej dziedziny, powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.
  Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

  Andrzej Głowacki jest też licencjownowanym doradcą restrukturyzacyjnym (licencja nr 689).