Związek Banków Polskich przyjmuje „Dobre praktyki procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw”

W dniu 9 października 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pt. „Kierunki rozwoju restrukturyzacji zadłużenia”. W trakcie konferencji szczegółowo omówiono rekomendację ZBP „Dobre Praktyki Restrukturyzacji”. Dokument skonfrontowano z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej.

W trakcie Konferencji Andrzej Głowacki podzielił się refleksjami doradcy restrukturyzacyjnego – „Banki w postępowaniach sanacyjnych”.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.