Doradco, pamiętaj o swoim wynagrodzeniu

Coraz więcej doradców restrukturyzacyjnych

Rośnie liczba doradców restrukturyzacyjnych z licencją Ministra Sprawiedliwości. W ciągu 18 miesięcy liczba „lekarzy firm”, jak i „wykreślających firmy z KRS” wzrosła o 166.

Łącznie jest nas, doradców restrukturyzacyjnych, 1364 i jesteśmy jedną z najdziwniejszych profesji w Polsce, a być może na świecie – lecz o tym w odrębnym artykule.

Pełniąc obowiązki nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka warto zadbać o swoje wynagrodzenie.

Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawodawca wyznacza terminy, które uniemożliwiają nam np. miesięczny wakacyjny wypad, gdyż po powrocie okaże się, że właśnie dwa tygodnie temu powinniśmy w ramach PPU (przyspieszonego postępowania układowego) złożyć spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny. W kwestii wynagrodzenia jest podobnie. 7 dni na złożenie wniosku o ustalenie wynagrodzenia od przedstawienia opinii o możliwości wykonania układu, itd.

Krótkie terminy nie są tak wielkim problemem jak przewlekłość przy przyznaniu wynagrodzenia doradcy i jego wypłacie. Wiele razy (ca 50%) w projektach realizowanych przez DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.), gdy pełniliśmy funkcję zarządcy lub nadzorcy, restrukturyzowany podmiot zdążył wyzerować majątek lub skutecznie ogłosić upadłość zanim Sąd przyznał nam wynagrodzenie ostateczne i to postanowienie stało się prawomocne.

Zapraszamy do zapoznania się z diagramem czynności nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i zarządcy w postępowaniu sanacyjnym w aspekcie wnioskowania o wynagrodzenie.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt

mailowy: kontakt@dgakancelaria.pl
lub telefoniczny: (61) 643 51 00


Zobacz również:
Scenariusz postępowania sanacyjnego
Schemat przyspieszonego postępowania sanacyjnego