Vademecum dla rolnika w kryzysie

400 mln zł długu

Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł.

Wiele się mówi i pisze o przedsiębiorcach napotykających na problemy finansowe w swojej działalności, niewiele jednak wspomina się o gospodarstwach rolnych, które również mogą popaść w kryzys.

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka.

Rozwiązanie znajdziesz w naszym vademecum dla rolników

Doradcy restrukturyzacyjni DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) stworzyli vademecum dla rolników poszukujących możliwości rozwiązania problemów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!