Zadłużony rolnik – koła ratunkowe

Kryzys dotyka nie tylko przedsiębiorców

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że sytuacje kryzysowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, lecz także gospodarstwa rolne.

Liczne artykuły, prezentacje, konferencje poświęcone ustawie Prawo restrukturyzacyjne są adresowane do firm, a zapomina się o 1.405 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, w tym 145 tys. o pow. powyżej 20 ha. Wydaje się, że działalność gospodarstw rolnych jest obarczona większym ryzykiem w porównaniu z innymi przedsiębiorcami. Anomalie pogodowe, pomory, zarazy i dodatkowo znaczne wahania popytu na produkty rolne mogą powodować problem z rentownością i w efekcie spowodować zagrożenie niewypłacalnością. Wskazujemy koła ratunkowe, z których może skorzystać rolnik prowadzący gospodarstwo, także w formule spółki osobowej lub kapitałowej.

Zapraszamy do lektury całego artykułu autorstwa Andrzeja Głowackiego – doradcy restrukturyzacyjnego DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) na portalu farme.pl:

Czytaj cały artykuł