Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Zadłużony rolnik – koła ratunkowe

  Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że sytuacje kryzysowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, lecz także gospodarstwa rolne.

  Liczne artykuły, prezentacje, konferencje poświęcone ustawie Prawo restrukturyzacyjne są adresowane do firm, a zapomina się o 1.405 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, w tym 145 tys. o pow. powyżej 20 ha. Wydaje się, że działalność gospodarstw rolnych jest obarczona większym ryzykiem w porównaniu z innymi przedsiębiorcami. Anomalie pogodowe, pomory, zarazy i dodatkowo znaczne wahania popytu na produkty rolne mogą powodować problem z rentownością i w efekcie spowodować zagrożenie niewypłacalnością. Wskazujemy koła ratunkowe, z których może skorzystać rolnik prowadzący gospodarstwo, także w formule spółki osobowej lub kapitałowej.

  Zapraszamy do lektury całego artykułu autorstwa Andrzeja Głowackiego – doradcy restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm na portalu farme.pl:

  Czytaj cały artykuł