Zapraszamy do udziału w Konferencji „Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zarządził:

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Celem konferencji jest praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co do możliwości i warunków ich wykorzystania.

Szerokie grono prelegentów – praktyków i twórców Prawa restrukturyzacyjnego a w nim licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Andrzej Głowacki – omówi biznesowe i prawne aspekty doradztwa restrukturyzacyjnego.
Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie:

www.akademiarestrukturyzacji.pl