Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Nowe doświadczenia – DGA CSF Nadzorcą Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A.

  W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zarządził:

  • z dniem 31 sierpnia 2017r. nadzorca sądowy – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A.

  DGA CSF po raz pierwszy będzie miała okazję zbierać doświadczenia jako Nadzorca Wykonania Układu. Warto wspomnieć, że tym samym zaliczamy się do grona pionierów, bowiem w skali kraju funkcję tę sprawuje obecnie tylko 6 doradców restrukturyzacyjnych.

  Przejdź do strony postępowania