Ogłoszenie upadłości SMA Sp. z o.o.

Ogłoszenie upadłości przez Sąd

W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał Postanowienie, w którym:

  • ogłosił upadłość SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, KRS: 0000020152
  • zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Agencji Ochrony Lion Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Śrem za cenę 240.000,00 zł

Pełna treść postanowienia dostępna jest tutaj: