Zatwierdzenie układu Hygienika Dystrybucja S.A.

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

  W dniu 05 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, w którym
  zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Hygienika S.A. w dniu 19 grudnia 2016r.

  Treść postanowienia dostępna jest tutaj:  Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.