Zatwierdzenie układu Hygienika Dystrybucja S.A.

Zatwierdzenie układu przez Sąd

W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

W dniu 05 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, w którym zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Hygienika S.A. w dniu 19 grudnia 2016r.

Treść postanowienia dostępna jest tutaj: