DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona zarządcą w postępowaniu sanacyjnym HCH Sp. z o.o.

Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd

W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

  • otworzył postępowanie sanacyjne spółki HCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: (KRS: 0000315654)
  • wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir
  • wyznaczył zarządcę w osobie DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z siedzibą w Poznaniu.

O spółce HCH Sp. z o.o.

HCH Sp. z o.o. jest pionierem w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Spółka oferuje unikalne i ekonomiczne w produkcji zestawy prefabrykatów budowlanych. Wykorzystuje się je do budowy domów w technologii bezspoinowej z elementów perlitowych wykonywanych z prasowanej kapaliny mineralnej.

Przejdź do strony postępowania