DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym Ekotermika S.A.

Otwarcie przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego

W dniu 19 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

  • otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki EKOTERMIKA S.A. z siedzibą w Warszaie (KRS: 0000535157)
  • wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej – Saks
  • wyznaczył nadzorcę sądowego – DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z siedzibą w Poznaniu.

O firmie Ekotermika S.A.

Ekotermika S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect i będąca producentem energii cieplnej z odpadów na terenie małych i średnich miast w Polsce. Spółka specjalizuje się w finansowaniu i długoterminowej eksploatacji instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów na terenie małych i średnich miast, którym oferuje kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów w miejscu ich powstawania połączone z możliwością ich energetycznego wykorzystania do produkcji energii cieplnej.

Przejdź do strony postępowania