DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) zarządcą w postępowaniu sanacyjnym MENNICA – METALE SZLACHETNE SA

Otwarcie postępowania układowego przez Sąd

W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

  • otworzył postępowanie układowe spółki MENNICA – METALE SZLACHETNE S.A. z siedzibą w Radzyminie (KRS: 0000295229)
  • wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego
  • wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z siedzibą w Poznaniu.

O spółce Mennica Metale Szlachetne S.A.

Mennica Metale Szlachetne S.A. to spółka zajmująca się przetwórstwem metali szlachetnych o przeznaczeniu przemysłowym oraz w procesach technologicznych w różnorodnych branżach. Spółka prowadzi także kompleksową rafinację złomu tych metali. Produkujemy m.in. katalizatory dla przemysłu azotowego (siatki katalityczne i absorpcyjne), sprzęt laboratoryjny, urządzenia do formowania włókna szklanego oraz roztwory soli zawierające metale szlachetne.
Właścicielem 100% akcji jest Mennica Polska S.A.

Przejdź do strony postępowania