DGA Centrum Sanacji Firm S.A. nadzorcą sądowym w postępowaniu układowym Lider Trading Sp. z o.o.

W dniu 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:
otworzył postępowanie układowe spółki Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000109141)
wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Lider Trading Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji ekonomicznych i ekologicznych autobusów gazowych, z których przewodnią marką jest Solbus. Gama produkowanych pojazdów obejmuje również autobusy z napędem elektrycznym oferowane we współpracy z eBus GmbH.