Hygienika Dystrybucja S.A. – informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli

Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) uprzejmie informuje Wierzycieli Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji o zwołaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Termin Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106.

Szczegółowe informacje na temat głosowania zostały przekazane przez Sąd w listownym zawiadomieniu skierowanym do Wierzycieli.

Kluczowe informacje znajdują się w dokumentach poniżej: