Otwarcie postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN Sp. z o.o.

Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd

W dniu 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy postanowił:

  • otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, KRS 0000265094, adres: ul. 1-ego Maja 3, 63-760 Zduny,
  • wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego,
  • wyznaczyć Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000442983,
  • zezwolić Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

O spółce BM Kobylin Sp. z o.o.

Spółka BM Kobylin Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach powstała w 2006 roku i obecnie jest jednym z liderów w branży rolnej w Wielkopolsce. Działalność Spółki koncentruje się na produkcji zwierzęcej w dwóch obszarach: przemysłowego tuczu trzody chlewnej oraz opasu bydła. Dodatkowo, Spółka prowadzi niezbędne zaplecze produkujące paszę oraz zapewniające kompleksową obsługę swojej działalności podstawowej.

Przejdż do strony postępowania