DGA Centrum Sanacji Firm tymczasowym nadzorcą BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach

Ustanowienie tymczasowe zarządcy sądowego przez Sąd

30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o zabezpieczeniu majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Kluczowe informacje dla postępowania:

  • sygnatura akt: V GR 8/16
  • sędzia – komisarz: SSR Jan Matecki
  • Nadzorca Sądowy: DGA Centrum Sanacji Firm S.A. reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego – doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689.
  • Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:

e-mail: hygienika@sanacjafirm.pl
tel.: 61 643 51 00 / 61 643 51 97

Przejdź do strony postępowaniaTa strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.