DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) tymczasowym nadzorcą BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach

Ustanowienie tymczasowe zarządcy sądowego przez Sąd

30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o zabezpieczeniu majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego – DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

Kluczowe informacje dla postępowania:

  • sygnatura akt: V GR 8/16
  • sędzia – komisarz: SSR Jan Matecki
  • Nadzorca Sądowy: DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego – doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689.
  • Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:

e-mail: kontakt@dgakancelaria.pl
tel.:+48 61 643 00 51

Przejdź do strony postępowania