DGA Kancelaria nadzorcą sądowym w postępowaniu Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu.

Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Małgorzaty Brzózki-Chamali. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego Spółki HYGIENKA Dystrybucja S.A. wskazano spółkę DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z siedzibą w Poznaniu.

HYGIENIKA Dystrybucja jest polskim producentem środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet, działającym na rynku od 2010 roku. Flagowym produktem firmy są jednorazowe pieluszki dziecięce Bambino.

Kluczowe informacje dla postępowania:

  • sygnatura akt: VIII GRp 4/17
  • sędzia – komisarz: SSR Małgorzata Brzózka – Chamala
  • Nadzorca Sądowy: DGA Centrum Sanacji Firm S.A. reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego – doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689.
  • Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:

e-mail: kontakt@dgakancelaria.pl
tel.: 61 643 51 00

Przejdź do strony postępowania