Kilka refleksji po KongResie 2016

Za nami III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego 

III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 ściągnął ponad 200 zainteresowanych rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku.

Dwa dni prelekcji umożliwiły zapoznanie się z wybranymi doświadczeniami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Kilka dzielonych paneli potwierdza bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień. Większość wystąpień była poświęcona analizie obowiązujących przepisów, lecz co ważne prezentowano pierwsze praktyczne doświadczenia. Jest prawdą, że wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego złożono do tej pory w polskich sądach zaledwie 89, liczba postanowień sądów o ich otwarciu nie przekracza 20. W porównaniu z ponad 800 ogłoszonymi upadłościami konsumenckimi – to naprawdę niewiele.

Kolejne KongResy będą na pewno bardziej ukierunkowane na prezentację postępowań zakończonych sukcesem.

Bardzo ciekawe były wystąpienia r. pr. Karola Tatary i adw. Macieja Geromina na temat pre-packów (art. 56 PU), skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w panelu, którego moderatorem był adw. Bartosz Groele. O upadłości dewelopera i możliwych scenariuszach bardzo interesująco opowiedziała Sędzia Daria Popłonyk.

Niewiele było akcentów poświęconych aspektom ekonomicznym. Nie dziwiła bardzo duża frekwencja na panelu, który prowadził autor niniejszych refleksji, od którego rozpoczął się II dzień KongResu 2016 (a warto podkreślić, że był to poranek po zwycięskim remisie z Niemcami). Dyskusja na temat przydatności sprawozdań finansowym do oceny sytuacji przedsiębiorstwa była bardzo gorąca. Ciekawe poglądy zaprezentował Marcin Kubiczek, który zaprezentował autorską metodologię siedmiu kryteriów spojrzenia na stan niewypłacalności dłużnika. Gwiazdą panelu była bez wątpienia prof. Elżbieta Mączyńska, która „z lotu ptaka” spojrzała na zjawiska makroekonomiczne na świecie i ich przełożenie na sytuację przedsiębiorców.

Na podkreślenie zasługuje inicjatywa firmy FORDATA i przygotowany przez grono ekspertów Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji. Panel z ekspertami, którzy współtworzyli Kodeks, był prowadzony przez red. Pawła Oksanowicza. Dyskusja była inspirująca i wskazująca na duże doświadczenie oraz gotowość do wdrażania przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Polecam:

www.kongres2016.allerhand.pl

www.efektywnetransakcje.pl (Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji)

Andrzej Głowacki