DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym SMA Sp. z o.o.

Postanowienie Sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył nadzorcę sądowego DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.).

Kluczowe informacje dla postępowania:

  • sygnatura akt: X GRp 3/16
  • sędzia – komisarz: SSR Daria Popłonyk
  • kierownik projektu z ramienia DGA Kancelaria S.A.: Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny
  • Kontakt w sprawie postępowania:

e-mail: kontakt@dgakancelaria.pl
tel.: 61 643 51 00 / 61 643 51 97

Pliki do pobrania: