Kontakt

    Dzień dobry,
    Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
    Zapewniamy pełną dyskrecję
    Zespół DGA Kancelaria

    DGA Centrum Sanacji Firm nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym SMA Sp. z o.o.

    W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył nadzorcę sądowego DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

    Kluczowe informacje dla postępowania:

    • sygnatura akt: X GRp 3/16
    • sędzia – komisarz: SSR Daria Popłonyk
    • kierownik projektu z ramienia DGA Centrum Sanacji Firm: Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny
    • Kontakt w sprawie postępowania:

    e-mail: sma@sanacjafirm.pl
    tel.: 61 643 51 00 / 61 643 51 97

    Pliki do pobrania: