DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) partnerem II edycja kampanii edukacyjnej “For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych

Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych.
Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest promocja Dobrych Praktyk Transakcyjnych w ujęciu branżowym, nawiązujących do aktualnych trendów rynkowych.

Druga edycja kampanii edukacyjnej skupia się na rozwinięciu rekomendacji zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Transakcyjnych dla procesów restrukturyzacyjnych. Efektem pracy ekspertów kampanii będzie opracowanie pierwszego z serii Kodeksów Branżowych, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Restrukturyzacyjnych.

Spotkania Robocze Rady Programowej

Spotkania Robocze Rady Programowej odbędą się w kwietniu i maju, a punktem kulminacyjnym będzie Debata Ekspercka podczas III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego, KongRes 2016, który będzie miał miejsce 16-17 czerwca br. w Warszawie.

Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich podmiotów szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.

Pomysłodawcy projektu 

DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) jest partnerem strategicznym II edycja Kampanii, a p. Andrzej Głowacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Kancelaria S.A. znajduje się w gronie Ekspertów Rady Programowej Kampanii.

Więcej informacji o kampanii: efektywnetransakcje.pl.