Seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM – Warszawa, 02 marca

W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium:

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

2 marca 2016 roku
Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa)

PROGRAM:
11:30 – 12:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna

12:00 – 12:10
Otwarcie konferencji
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 – 13:00
Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.

13:00 – 13:40
Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

13:40-14:20
Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego. Ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

14:20-14:40
Przerwa kawowa

14:40-15:20
Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
dr Andre Helin, Prezes Zarządu, BDO Sp. z o.o.

15:20-16:00
Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela
Mirosław Marek, Prezes Zarządu DGA Optima Sp. z o.o.

16:00 – 16:30
Lunch
Seminarium skierowane jest do wszystkich Spółek notowanych na GPW.
Rejestracja uczestników: http://seg.org.pl/pl/prawo-restrukturyzacyjne-sanacja-firm
Serdecznie zapraszamy!