Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm.

W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi, jego zdaniem, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Z prezentacji wynika również, że aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących na seminarium, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją pt. “Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego”: