Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

Prawo restrukturyzacyjne na topie

Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”.

Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski oraz Anna Szymańska, Prezes Zarządu firmy DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi – zdaniem Andrzeja Głowackiego, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Według mówcy, aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

SSR Łukasz Lipowicz, Wiceprzewodniczący XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę zdecydowanie wcześniej reakcji przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe. Sędzia, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zwrócił uwagę na fakt, że wnioski są składane w sądzie zbyt późno, gdy szansa na uratowanie przedsiębiorcy jest już niewielka. Zaznaczył również, że nowe rozwiązania prawne będą wymagały prawidłowo i rzetelnie przygotowanych wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, jako że sąd w oparciu o przedstawione dokumenty będzie podejmował decyzję co do dalszych losów firmy.

Adwokat dr hab. Andrzej Wierciński z Kancelarii WKB Sp. k. powiedział o nowych rozwiązaniach, takich jak przygotowana likwidacja (pre – pack) czy też postępowanie sanacyjne, które powinny przyczynić się do wzrostu liczby transakcji przejęć firm, a także ułatwić pozyskanie inwestora. Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych została szeroko omówiona w wystąpieniu Mirosława Marka, Prezesa Zarządu DGA Optima Sp. z o.o. Prelegent podkreślił znaczenie testu pomocy publicznej w każdym postępowaniu opisanym w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o koncepcji testu prywatnego inwestora / wierzyciela. Dr Agenor Gawrzyał, prezes wielu instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych przedstawił przebieg i efekty dużych postępowań restrukturyzacyjnych, w których brał udział. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie rzetelnego audytu zarówno biznesowego, finansowego oraz prawnego firmy, która ma być objęta programem naprawczym. Wizja, lider, program zmian oraz założenia są zdaniem dr Agenora Gawrzyała kluczowe dla sukcesu sanacji firmy.

W podsumowaniu seminarium Andrzej Głowacki podkreślił wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami, sądami i doradcami restrukturyzacyjnymi. Zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych, zdecydowanie szybsza reakcja, współpraca z dostawcami i odbiorcami, instytucjami finansowymi oraz wsparcie tych działań rozwiązaniami z ustawy Prawo restrukturyzacyjne – to jego zdaniem jedyna szansa zwiększenia liczby firm skutecznie sanowanych. Wpisanie się przez sądy w koncepcję sprawnych działań naprawczych opisanych w ustawie zapewni ich dynamiką i większą skuteczność. Najtrudniejsze zadanie stoi przed doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy zdaniem Andrzeja Głowackiego muszą zasłużyć na tytuł doradcy – lekarza firm, czyli profesjonalnie wspierać firmy z problemami. Jego zdaniem ustawa Prawo restrukturyzacyjne to narzędzie, które może być efektywne jeśli przyjęte rozwiązania zostaną uświadomione przede wszystkim zarządom oraz właścicielom firm.