Upadłości w Polsce – raport Euler Hermes – w lipcu upadło 69 firm

Raport o liczbie upadłości w Polsce

W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw – w lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Liczba upadłości nie zmniejsza się jednak proporcjonalnie – ich wzrost kolejny miesiąc notowany jest w odniesieniu do firm produkcyjnych, zwłaszcza dostarczających wyroby inwestycyjne (budowlane), mimo iż to właśnie w budownictwie proporcjonalnie najbardziej zmniejszyła się liczba upadłości… Podobnie w podziale na województwa w większości z nich obserwujemy mniejsza liczbę upadłości, ale zdecydowany wzrost ma miejsce pw. w województwie mazowieckim.
Ogłoszone w lipcu upadłości firm produkcyjnych są w części przypadków efektem problemów z popytem w latach ubiegłych (załamanie obrotów), ale w części przypadków winna jest nie utrata rynku, ale niska rentowność sprzedaży.Budownictwo: upadają głównie firmy realizujące podstawowe prace budowlane i wznoszenie budynków, mniej jest upadłości wyspecjalizowanych firm wykończeniowych. Wciąż jeszcze echa poprzedniego załamania rynku inwestycji infrastrukturalnych (3 spośród 17 dotyczyło firm w nich wyspecjalizowanych w drogownictwie i budowie rurociągów, które nie odbudowały obrotów spadających od 2011 roku).Liczba upadłości wzrosła w czterech województwach – zmienił się zdecydowanie ich charakter na Mazowszu i w Wielkopolsce.


źródło: http://inwestycje.pl/firma/Upadlosci-w-Polsce—raport-Euler-Hermes—w-lipcu-upadlo-69-firm;264354;0.html