DGA Kancelaria

DORADZTWO KRYZYSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Szukasz doradcy restrukturyzacyjnego? Obawiasz się o swoją firmę?

Doradztwo restrukturyzacyjne - Restrukturyzacja naprawcza

Zapewniamy pomoc finansową oraz wsparcie w otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Twoja firma jest zagrożona niewypłacalnością? Zgłoś się do nas - jesteśmy częścią doradczej Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 32 lat. Możesz nam zaufać - działamy profesjonalnie, rzetelnie i kompleksowo.
I najważniejsze - zapewniamy dyskusję.

Zareaguj już teraz - nie czekaj!

nie ogłaszasz
upadłości

nie tracisz
firmy

chronisz
majątek

zarabiasz
pieniądze

Polecamy w naszej Bazie wiedzy

Doradztwo restrukturyzacyjne
Read More
Postępowanie naprawcze, KRZ i … nadchodzące nieszczęścia!
Postępowanie naprawcze, KRZ i … nadchodzące nieszczęścia!

Porozmawiaj z nami na LinkedIn

Aktualności

 • SAMORZĄD DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH … a 4 czerwca

  Od kilku lat namawiam do powołania samorządu doradców restrukturyzacyjnych (LDR-ów). Niestety z nader mizernym rezultatem. Z satysfakcją przeczytałem krótki artykuł z 9 maja 2024 r. (Rzeczpospolita) dedykowany wynikom badań prowadzonych przez prof. Rafała Adamusa z Uniwersytetu Opolskiego. Pytanie było proste: Czy jesteś za utworzeniem korporacji doradców restrukturyzacyjnych na wzór adwokatów lub radców, z samorządem, sądownictwem

  4 czerwca 2024
 • KPO a zmiany w polskim sądownictwie

  Wprowadzenie 21 listopada 2023 r. zmieniony Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. A w piątek 16 lutego 2024 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że do Polski trafi 137 mld euro z KPO i funduszu spójności. Lawina euro zdominowała weekendowe dyskusje polityków, komentatorów gospodarczych nie tylko

  28 lutego 2024
 • ZMIANY W SĄDOWNICTWIE GOSPODARCZYM W POLSCE

  I. Wprowadzenie Zmiany wdrażane w Polsce od 15 X 2023 r. nie powinny dotyczyć wyłącznie Krajowej Rady Sądownictwa, czy też Sądu Najwyższego. Nacisk powinien zostać położony także na funkcjonowanie sądów rejonowych i okręgowych, gdyż do nich trafia większość postępowań gospodarczych. Pełnienie funkcji licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego oraz biegłego sądowego w przedmiocie zagadnień ekonomicznych skłania do podzielenia

  1 lutego 2024
 • Wykonanie układu FUNDACJI MALTA

  DGA Kancelaria S.A. z radością informuje, że złożyła do Sądu sprawozdanie z wykonania układu z wierzycielami Fundacji Malta oraz wniosek o stwierdzenie wykonania układu. Tym samym, Nasze zadania dobiegły końca, jesteśmy uradowani, że możemy pochwalić się jako nieliczni doprowadzeniem projektu do finału. Propozycje układowe zakładały  zaspokojenie wierzytelności głównej każdego wierzyciela w wysokości 100%. Podczas głosowania

  19 stycznia 2024
 • MALTA FESTIVAL POZNAŃ URATOWANY!

  MALTA FESTIVAL POZNAŃ URATOWANY! Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wspiera nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także stowarzyszenia i fundacje. Fundacja MALTA jest organizacją pozarządową ufundowaną w 2002 r. w Poznaniu dla realizacji działań pożytku publicznego z dziedziny „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. MALTA FESTIVAL POZNAŃ to dziś najbardziej znana kulturalna marka Poznania i jedno z najważniejszych

  6 grudnia 2023
 • DGA Kancelaria S.A. – Nadzorcą układu Fundacji MALTA

  DGA Kancelaria S.A. uprzejmie informuje, że 21 lipca 2023 r. Zarząd Fundacji MALTA złożył wniosek o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Nadzorca układu – DGA Kancelaria S.A. stwierdził przyjęcie układu, co nastąpiło na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 19 lipca 2023 r. Propozycje układowe zaakceptowało 32 z 33 wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Suma wierzytelności przysługująca głosującym

  27 lipca 2023
 • Ile może trwać postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu?

  WPROWADZENIE Postępowanie o zatwierdzenie układu bije rekordy popularności wśród przedsiębiorców. Brak konieczności uzyskiwania zgody Sądu na jego otwarcie, samodzielne ustalenie dnia startu, daleko idąca przychylność licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych skutkuje niespotykaną liczbą obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: KRZ). Zainteresowanie tą procedurą wiąże się z licznymi pytaniami ze strony przedsiębiorców o czas

  26 lipca 2023
 • Refleksje o samorządzie licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych

  Wprowadzenie             Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych podkreśla, że zadaniem organizacji samorządu gospodarczego jest reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Ustawodawca zapisał także wiele innych zadań, w tym kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, itd. Izby gospodarcze,

  15 maja 2023
 • Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu Fundacji Malta

  W dniu 21 kwietnia 2023 r. zostało otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu Fundacji MALTA z/s w Poznaniu. Dzień układowy został wyznaczony na 24 kwietnia 2023 r. Nadzorcą układu jest DGA Kancelaria S.A. Fundacja MALTA jest organizatorem Malta Festival Poznań, który od ponad 30 lat jest spotkaniem Poznaniaków ze sztuką. W 2023 r. gościem Festivalu będzie

  24 kwietnia 2023
 • Kilka porad dla przedsiębiorców na kolejne kwartały 2023 r.

  Wprowadzenie Analiza ogólnodostępnych danych ekonomicznych pozwala stwierdzić zbliżanie się recesji w polskiej gospodarce. Kilka liczb potwierdzających występowanie recesji technicznej w pierwszym kwartale 2023 r.: spadek Produktu Krajowego Brutto przez ostatnie dwa kwartały 2022 r. o 2,4%; radykalny spadek inwestycji w 2022 r. poniżej 16,8% PKB, w 2015 r. udział wynosił 20% PKB, a celem rządu

  13 kwietnia 2023
 • Nowe jakości: samorząd LDR-ów, zmiany organizacyjne w sądach i prawa przedsiębiorców.

  Nasze problemy znane od dawna Kryzys finansowy, który stale dotyka część przedsiębiorców, skutkuje lawiną telefonów i maili do doradców restrukturyzacyjnych. Standardowo jesteśmy pytani o cenę usługi. Dzwoniący przedsiębiorcy twierdzą, że jest tylko jedno „postępowanie o zatwierdzenie układu”. W kolejnym zdaniu wyjaśniają, że jest to ich piąty/dziesiąty telefon i wszyscy doradcy restrukturyzacyjni wyjaśniali, że jest to

  17 marca 2023
 • Fundacja a postępowanie restrukturyzacyjne

  Kilka zdań o fundacjach w Polsce Fundacja jest organizacją pozarządową, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja, w odróżnieniu od partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych, itd. jest bezosobowa, czyli nie ma członków.           Najbardziej rozpoznawalna jest fundacja CARITAS, nie mniej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), Szlachetna

  14 marca 2023
 • Czas na powołanie samorządu doradców restrukturyzacyjnych

  Dziekan KIDR na łamach Rzeczypospolitej  Styczeń 2023 r. zakończył się głosem dziekana Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – Jerzy Sławek, który na łamach Rzeczypospolitej skupił się na zagadnieniu wsparcia firm w trakcie turbulencji finansowych. „Burząc” nastrój powagi i rangi tej specjalizacji, dziennikarka T. Siuden poruszyła delikatny temat „nieprawidłowych działań” doradców restrukturyzacyjnych. Dziekan wyjaśnił, że w Polsce

  15 lutego 2023
 • Prezes Zarządu DGA S.A. i DGA Kancelaria S.A. – Andrzej Głowacki – Wiceprezydentem Klubu Partnera UEP

  Pragniemy poinformować, że w dniu 23 styczna 2023 r. odbyło się uroczyste powołanie nowych władz Klubu Partnera UEP. Funkcję Prezydentki objęła Karolina Niementowska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej MTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na czele klubu stanęli również wiceprezydenci, a wśród nich Prezes DGA S.A. oraz DGA Kancelaria S.A.: Andrzej Głowacki, DGA S.A. Agnieszka Olenderek, Volkswagen Poznan Katarzyna

  25 stycznia 2023
 • Informacja Zarządcy o aktualnym stanie postępowania sanacyjnego Kwiatkowski Sp. z o.o.

  Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Kwiatkowski Sp.  z o.o. w restrukturyzacji zaprasza do zapoznania się z aktualnymi informacjami o stanie postępowania sanacyjnego Kwiatkowski Sp. z o.o. – Pobierz  KWIATKOWSKI Sp. z o.o. w restrukturyzacji

  5 stycznia 2023
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie zarządzania antykryzysowego

  Uprzejmie informujemy, że z 30-letnim opóźnieniem (wyłącznie z winy Prezesa Andrzeja Głowackiego) Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznała mu stopień dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Tytuł dysertacji “Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie zarządzania antykryzysowego”. Zapraszamy do lektury! Praca będzie publikowana w rozdziałach w środki i piątki. https://www.dgakancelaria.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstwa-w-procesie-zarzadzania-antykryzysowego/

  30 listopada 2022
 • Sprzedaż wierzytelności, nieruchomości, wkrótce maszyn i urządzeń w Kwiatkowski Sp. z o.o.

  Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Kwiatkowski Sp. z o.o. w restrukturyzacji prowadzi sprzedaż następujących aktywów: wierzytelności – termin składania ofert 06 grudnia 2022 r. godz. 13:00; nieruchomość inwestycyjna 2.65 ha Grońsko k/ Lwówka – termin składania ofert 06 grudnia 2022 r. godz. 13:00; nieruchomość inwestycyjna Pniewy – termin składania ofert 06 grudnia 2022 r. godz. 13:00  

  8 listopada 2022
 • Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

  Zarządca sprzeda nieruchomości Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. – DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. – sprzeda prawa własności doskonale zlokalizowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Pniewy i Grońsko (WLKP). Nieruchomości o łącznej powierzchni 17,5 ha zlokalizowane są przy drodze krajowej nr E 92 w pobliżu węzła autostrady A2. Przedmiot sprzedaży oraz ogólne warunki sprzedaży określone są w Regulaminie  Sprzedaży dostępnym na stronie www.dgakancelaria.pl

  20 listopada 2021
 • Umorzenie postępowania sanacyjnego EL-MAG sp. z o.o. sp.k. – CO DALEJ?

  W dniu 23 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k z/s w Suchym Lesie k/Poznania. Dwuletni okres postępowania zakończył się porażką, która zapewne będzie jeszcze długo analizowana przez Zarządcę, właścicieli Spółki jak i wierzycieli. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego jest sygnałem dla

  28 września 2021
 • Pogoda dla bogaczy?

  Nowe prawo 225 stron liczy rządowy Projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw skierowany pod obrady Sejmu. Nie przebrnąłem przez setki zmian wprowadzających istotne zmiany i modyfikacje do systemu podatkowego. Zapowiada się eldorado dla doradców podatkowych, a łamy gazet zaleją rozważania

  16 września 2021
 • Brief.pl: Przez pandemię z rynku znikają jednoosobowe firmy

  Firmy się zamykają W 2021 roku złożono w CEIDG o 20% więcej wniosków dotyczących zakończenia działalności jednoosobowych firm. Czy liczba ta stanowi o sukcesie, czy też o porażce tarczy antykryzysowej, czy tych likwidacji byłoby o wiele więcej gdyby nie pomoc rządu? Co czeka małe przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości? Na te pytania odpowiadają eksperci – ekonomiści,

  23 sierpnia 2021
 • Nowe prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Sejm RP w dniu 28 maja 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Zmiany dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych kreują nowy krajobraz, którego wyznacznikami są: Uproszczona restrukturyzacja Na trwale zostaje wpisana

  23 czerwca 2021
 • Menedżerowie ratują swoje firmy

  Pogrążeni w kryzysie finansowym przedsiębiorcy stosunkowo często zdecydowali się skorzystać z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu.Mija rok od początku pandemii Covid-19 w naszym kraju, która dotknęła nasze rodziny, bliskich i firmy, w których pracujemy lub którymi kierujemy. Przez ten rok towarzyszyły nam informacje o liczbie zakażonych i zaszczepionych, obostrzeniach w różnych dziedzinach życia i branżach

  11 maja 2021
 • Badanie DGA: obecnie firmy najbardziej obawiają się utraty płynności

  MŚP w czasie pandemii Jak wynika z badania “Sektor MŚP w czasie pandemii – edycja III”, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla Grupy Kapitałowej DGA, obecnie przedsiębiorcy najczęściej obawiają się utraty płynności finansowej – 25 proc. Boją się również nierzetelnych kontrahentów – 18 proc., a także rosnących kosztów prowadzenia działalności – 16 proc. Z kolei najrzadziej

  2 kwietnia 2021
 • Restrukturyzacja – w rękach przedsiębiorców?

  Postępowania restrukturyzacyjne w grudniu

  17 lutego 2021
 • Hotelarzu – dotrwaj do lata

  Jedna z najbardziej dotkniętych branż Branża hotelarska jest jedną z tych, które najbardziej odczuły – i jeszcze odczują – skutki panującej epidemii. Co prawda, dzisiaj 15 lutego 2021 r. pojawia się lekki uśmiech na twarzach prowadzących hotele. Kolejka do recepcji i połowa miejsc noclegowych została migiem wykupiona. Jednakże „rany” po okresie przestoju szybko nie zabliźnią

  15 lutego 2021
 • Rolnik żyje jak pączek w maśle?

  całe dnie spędza na obcowaniu z naturą pieniądze z dopłat bezpośrednich leją się szerokim strumieniem; jak nieurodzaj to dopłaty, jak ‘świńska górka’ to….. też dopłaty; do tego własne kurki, których nie sposób policzyć i zagonek, na którym można uprawiać co tylko mu się zamarzy, z azofoską lub bez. Ale czy na pewno jest tak różowo?

  11 lutego 2021
 • Czy Polacy skorzystają z usług firm, które są otwarte mimo obostrzeń?

  Polacy nie chcą korzystać z usług firm otwartych mimo obostrzeń Prawie sześciu na dziesięciu badanych uważa, że kolejne przedłużenie rządowych obostrzeń jest złą decyzją. Blisko 85% rodaków twierdzi, że w czasie lockdownu nie korzystało z usług objętych zakazem. Do tego ponad połowa Polaków nie zamierza w najbliższym czasie odwiedzać miejsc, które zostaną otwarte mimo restrykcji!

  8 lutego 2021
 • DGA Kancelaria poszukuje partnerów biznesowych dla zarządzanych Spółek

  Partnerzy biznesowi poszukiwani DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. szuka partnerów biznesowych dla zarządzanej Spółek: EL-MAG Sp. z o.o. S.K. Działająca od 60 lat Spółka (wcześniej jako Sp. z o.o.) specjalizująca się w produkcji: wyrobów metalowych na rynek kolejowy i masowego transportu drogowego z siedzibą w Suchym Lesie poszukuje inwestora. Spółka dysponuje halami produkcyjnymi i

  1 lutego 2021
 • DGA – Panna na wydaniu

  30 lat DGA W ostatnich dniach Telewizja Comparic24 przeprowadziła wywiad ze mną. Mówiłem o 30 – leciu DGA, wynikach za 9 miesięcy 2020 r., o restrukturyzacji, o planach na 2021r. Pierwszy raz publicznie poinformowałem, że DGA jest „Panną na wydaniu”. Dwadzieścia pięć lat działamy w formie spółki akcyjnej, a piętnaście lat jesteśmy notowani na Giełdzie

  31 stycznia 2021
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w dobie pandemii

  Rozmowa z doradcą restrukturyzacyjnym Serdecznie polecamy rozmowę z Andrzejem Głowackim, doradcą restrukturyzacyjnym, na temat restrukturyzacji przedsiębiorstwa w czasie pandemii.  

  26 stycznia 2021
 • 2021 rok w poczekalni

  Za nami 2020 rok… Przede mną otwarty kalendarz na 2021 rok Wpisów na razie niewiele, zaznaczone jedynie daty urodzin i imienin rodziny oraz przyjaciół, data ślubu i … nic więcej. Zagadnienie skutków społecznych pandemii ominę szerokim łukiem. To temat bardzo bolesny, w szczególności dla osób, które mają silną potrzebę kontaktów społecznych, rozmów twarzą w twarz,

  11 stycznia 2021
 • money.pl: Przedsiębiorcy w kleszczach niewiedzy.

  Kiedy złożyć wniosek o upadłość? Jak donosi portal money.pl, prawie co trzeci przedsiębiorca uważa, że całkowita utrata płynności finansowej to moment, w którym powinien złożyć wniosek o upadłość. Co czwarty twierdzi, że należy to zrobić dopiero, kiedy sprawa trafi do sądu. Z kolei co szósty właściciel firmy wskazuje na czas, w którym wierzyciele stanowczo domagają

  20 grudnia 2020
 • Zmiana nazwy spółki

  Komunikat zarządu Zarząd spółki DGA Centrum Sanacji Firm S.A. uprzejmie informuję, że z dniem 13 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki na: DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. Zmianie uległy również adresy mailowe oraz adres strony internetowej, przy utrzymaniu funkcjonowania poprzednich w okresie przejściowym. Jednocześnie informuję, że numer NIP, REGON, KRS, adres pozostają bez zmian. Aktualne dane

  16 listopada 2020
 • Syndyk to ma klawe życie

  Trzeci czarny łabędź rozpoczął podróż z chińskiego Wuhan, odwiedził już większość państw. Także Polskę. Wspomnijmy, że pierwszy czarny łabędź w XXI wieku pojawił się jak grom z jasnego nieba w dniu 11 września 2001 r. Drugiego niby wszyscy spodziewali się, lecz nikt nie wierzył, że upadnie taka potęga jak Lehman Brothers. Dwa lata kryzysu 2008-2009

  16 listopada 2020
 • Spotkanie on-line: Czy uproszczona restrukturyzacja może uratować firmę przed upadłością?

  Firma w dobie pandemii Pandemia spowodowała bardzo duże zmiany w funkcjonowaniu wielu firm. Większość przedsiębiorców czuje teraz niepokój i niepewność jutra. Konieczne staje się podejmowanie szeroko zakrojonych działań związanych ze stwarzaniem jak najlepszych warunków do stabilnego funkcjonowania i rozwoju. Zapraszamy na cykl spotkań on-line z ekspertami organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których tematyka będzie

  10 listopada 2020
 • Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego

  Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego Stan prawny obowiązywał do 30 listopada 2021 r. W dniu 30 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 (6103) pod poz. 59395 ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego. Warto zwrócić uwagę na wybrane aspekty: Gospodarstwa rolne posiadają zdolność restrukturyzacyjną

  4 listopada 2020
 • Badanie DGA: Utrata płynności obecnie największą obawą nowych przedsiębiorców

  Największe obawy młodych firm Utrata płynności finansowej, nierzetelni kontrahenci i rosnące koszty działalności to największe obawy przedsiębiorstw, które powstały w ostatnich miesiącach. Mniejszy niepokój budzi spowolnienie gospodarcze i brak odpowiednich pracowników. Firmy coraz rzadziej boją się też podnoszenia składek ZUS-owskich oraz podatków. To wnioski płynące z drugiej edycji ogólnopolskiego badania, wykonanego przez UCE RESEARCH na

  3 listopada 2020
 • Restrukturyzacja firmy – czyli co?

  Rozmowa z doradcą restrukturyzacyjnym Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Głowackim – doradcą restrukturyzacyjnym i Prezesem DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) w telewizji internetowej Biznes24, w której wyjaśnia, na czym polega restrukturyzacja firmy. BIZNES24 to kanał poświęcony biznesowi, gospodarce i ekonomii, którego założycielami są Roman Młodkowski i Michał Winnicki.  

  25 października 2020
 • 1,2 miliarda złotych na pomoc firmom w ramach programu Polityka Nowej Szansy

  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 120 mln zł rocznie przez 10 lat oraz min. 600 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku – to pula środków przeznaczona na ratowanie lub restrukturyzację firm w ramach programu Polityka Nowej Szansy. Nabór wniosków właśnie ruszył. Wsparcie skierowane jest zarówno do firm z sektora MMŚP, jak i dużych przedsiębiorstw,

  30 września 2020
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – startujemy!

  Nadzorca układu w dwóch postępowaniach 3 września br. DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) wkroczyło na ścieżkę doradztwa w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego na mocy Tarczy 4.0. Tego dnia Monitor Sądowy i Gospodarczy opublikował obwieszczenia dot. otwarcia postępowania uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla firm: SURPOL i GROCAR. W obu przypadkach Nadzorcą

  3 września 2020
 • Drugie wydanie praktycznego podręcznika o restrukturyzacji

  Podręcznik o restrukturyzacji wydany ponownie Już 31 sierpnia pojawi się drugie wydanie książki “Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych” nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Publikacja skupia się na praktycznych przykładach ilustrujących funkcjonowanie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 2015 roku, a wydanie drugie zostało zaktualizowane o informacje dotyczące m.in. formy pomocy na restrukturyzację w

  11 sierpnia 2020
 • Andrzej Głowacki, DGA: uproszczona restrukturyzacja może uratować firmę

  Szansa na rozwiązanie problemów finansowych firmy Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu to korzystna forma rozwiązania problemów finansowych firm, wprowadzona Tarczą antykryzysową 4.0. Przedsiębiorcy, którzy w trakcie pandemii utracili zdolność do normalnego funkcjonowania, mogą przeprowadzić szybką i skuteczną restrukturyzację. Zyskają ochronę przed wierzycielami, ale będą mieli tylko cztery miesiące, by przekonać ich do układu. Doradca restrukturyzacyjny

  21 lipca 2020
 • Puls Biznesu: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

  Kiedy kontrahent nie płaci Nie ma złotego środka na zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty. O swoje należności trzeba jednak walczyć. Firmy zawsze chętnie kredytowały swoją działalność kosztem innych, a teraz dodatkowo wiele z nich woli zachować gotówkę na koncie, obawiając się o swoją przyszłość. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nie zapłacił na czas? Przeczytaj artykuł

  19 lipca 2020
 • Rzeczpospolita: Andrzej Głowacki – etyka w czasie pandemii

  Etyka a praktyka Czy etycznie postępuje przedsiębiorca świadom swej trudnej sytuacji, który otrzymał wsparcie z tarczy finansowej PFR i zleca wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Wiele firm jest w takim stadium, że nie spełnia przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a koniecznie musi pozyskać kapitał obrotowy w celu kontynuacji działalności. Zgodnie z prawem

  7 lipca 2020
 • Pandemia była czasem żniw dla branży gier. NewConnect z ogromnym wzrostem

  Kto zyskał w czasie pandemii? Najwięksi wygrani pandemii? – Na NewConnect odnotowano największy procentowo wzrost dynamiki obrotów. W kwietniu br. wartość obrotu akcjami wzrosła o ponad 1000 proc., patrząc rok do roku. I wyniosła 1,1 mld zł – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW. Branża na fali wzrostowej W pierwszych pięciu miesiącach br. NewConnect był

  7 lipca 2020
 • WNP.PL: Zaraźliwy wirus niewypłacalności. Jak to leczyć?

  Problemy w firmach z powodu koronawirusa Na skutek mrożenia gospodarki w okresie pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, czego efekty już niebawem będą widoczne w liczbie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W tym kontekście regulacje Tarczy Antykryzysowej 4.0 w zakresie restrukturyzacji jawią się jako korzystne, zwłaszcza dla dłużników. Na czym polega ich

  6 lipca 2020
 • Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

  W dniu 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1086 opublikowana została ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Koncepcja nowej formy pomocy dla przedsiębiorców Rozwiązanie dotyczy wyłącznie podmiotów zagrożonych niewypłacalnością

  25 czerwca 2020
 • Retransmisja debaty o restrukturyzacji

  O restrukturyzacji na EEC Online Gorąco zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia nagrania debaty, która odbyła się dzisiaj w ramach EEC Online, odpowiednika Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dyskusja o finansach i restrukturyzacji w warunkach normalnych i nadzwyczajnych – polecamy!DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) było partnerem sesji o restrukturyzacji, a jednym z

  22 czerwca 2020
 • Rewolucja w restrukturyzacji

  24 czerwca 2020 roku weszła w życie Ustawa wprowadzająca uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Stanowi ona zupełnie nową jakość w stosunkach gospodarczych w Polsce. Najważniejsze zapisy dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Przedsiębiorca samodzielnie otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu po obwieszczeniu tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i po podpisaniu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Od dnia obwieszczenia

  22 czerwca 2020
 • Sesja o restrukturyzacji na EEC Online

  Restrukturyzacja pod presją 22 czerwca o godz. 13:30 rusza sesja pt. Finanse publiczne w obliczu wyzwań, potrzeb i ograniczeń. Restrukturyzacja pod presją w ramach EEC Online, której gościem będzie m.in. Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, a partnerem sesji jest DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.). Będzie mowa o wzroście liczby postępowań restrukturyzacyjnych

  18 czerwca 2020
 • ETYKA – BIZNES – PANDEMIA

  Pytanie o trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa Zadaję sobie pytanie, czy przedsiębiorca świadomy swojej trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który otrzymał znaczące wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR i zlecający przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego postępuje etycznie? Istota problemu – przesłanki obligacji złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wiele przedsiębiorstw znajduje się aktualnie w takim stadium, że nie

  20 maja 2020
 • QUO VADIS DORADCO RESTRUKTURYZACYJNY?

  Wprowadzenie Grono prawie 1.500 licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych zastanawia się jaka przypadnie im rola w trakcie obecnego kryzysu gospodarczego. Czy kluczowe funkcje, czyli status syndyka upadłego albo nadzorcy/zarządcy będą wykorzystywane w procesach wsparcia firm w trakcie epidemicznej zapaści? Odpowiem: jestem przekonany , że NIE, natomiast profesjonalni doradcy restrukturyzacyjni będą na pewno rozchwytywani. Makroekonomiczne rozważania Z zaciekawieniem

  23 kwietnia 2020
 • Doradco! Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

  Weź udział w badaniu Zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych do udziału w badaniu dotyczącym przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem badania jest ocena przygotowania firm do wystąpienia negatywnych zdarzeń oraz reakcji na nie, czyli ocena zarządzania antykryzysowego. Chcemy również zbadać, czy przedsiębiorstwa potrafią się skutecznie odbudować po kryzysie. Wyniki badania zostaną wykorzystane w rozprawie naukowej Pana Andrzeja

  26 marca 2020
 • Maseczki ochronne od YEGO DESIGN już dostępne

  YEGO DESEIGN rozpoczyna produkcję maseczek Spółka YEGO DESEIGN w restrukturyzacji z siedzibą w Turku uruchomiła produkcję maseczek ochronnych pod marką Homendy. W spółce trwa postępowanie sanacyjne otwarte w październiku 2018 roku, w którym funkcję zarządcy pełni DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) W grudniu 2019 roku odbyło się zgromadzenie wpólników YEGO DESEIGN

  24 marca 2020
 • A.Głowacki: nie płacenie w terminie to powszechne zjawisko

  Wyniki ankiety przeprowadzonej przez DGA 6 marca na stronie Wyborcza.biz ukazał się artykuł podsumowujący wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców na zlecenie DGA. Badaniem objęto blisko 1000 małych firm, których właściciele rozpoczęli niedawno swoją przygodę z biznesem. Jakie wnioski płyną z tego nietypowego badania? O tym pisze red. Piotr Miączyński z Gazety Wyborczej w artykule pt.

  8 marca 2020
 • Zaproszenie do promocji sprzedaży nieruchomości Lwówek

  Sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucyjnym Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Spółki KWIATKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku (KRS 0000220224) uprzejmie informuje, że wystąpił do Sędziego-Komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie egzekucyjnym (bez hipotek) następujących nieruchomości: Działka gruntu o powierzchni 2,6564 ha położona w okolicy miejscowości Grońsko, po północnej stronie drogi nr 92,

  5 lutego 2020
 • Związek Banków Polskich rekomenduje dobre praktyki restrukturyzacyjne

  Dobre praktyki procesów restrukturyzacyjnych Przyjętą w grudniu 2019 roku rekomendację Związku Banków Polskich dotyczącą dobrych praktyk procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw czytam zarówno z nutką nadziei, jak i obaw. Opinia Pozytywnie odbieram poszukiwanie rozwiązań „win- win”, wskazanie lidera procesu restrukturyzacyjnego, stosowanie zasady standstill oraz podkreślenie znaczenia czasu w ratowaniu przedsiębiorstwa. Autorzy nie oczekują, aby lider sanacji przedsiębiorstwa

  4 lutego 2020
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) zaprasza do Inwestorów do nabycia Biura Podróży – Organizatora Turystyki

  Oferta zakupu biura podróży DGA Kancearia S.A. zaprasza inwestorów do nabycia prężnie działającego Biura Podróży – Organizatora Turystyki zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych i posiadającego Gwarancję Ubezpieczeniową udzieloną przez TUiR AXA S.A. ważną do 17.09.2020r. Aktualnie Spółka specjalizuje się w organizacji wyjazdów turystycznych do destynacji Morza Śródziemnego

  4 grudnia 2019
 • Inwestorzy, partnerzy biznesowi poszukiwani

  Partnerzy biznesowi poszukiwani DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) jest zarządcą w trzech postępowaniach restrukturyzacyjnych wielkopolskich firm, które poszukują inwestora, zleceń, kontrahentów. Szczegóły znajdują się w poniższych ogłoszeniach, serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu.

  2 grudnia 2019
 • Andrzej Głowacki biegłym sądowym przy SO w Warszawie

  Nowe nazwisko na liście biegłych sądowych SO w Warszawie Uprzejmie informujemy, że Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.), złożył w dniu wczorajszym ślubowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na mocy którego będzie pełnił funkcję biegłego sądowego. Wkrótce pojawi się jako ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych przedsiębiorstw na liście

  20 listopada 2019
 • Udoskonalmy Prawo restrukturyzacyjne

  Kropla drąży skałę. Refleksje o doradcy i Prawie restrukturyzacyjnym Jesień każdego roku to liczne kongresy, szkolenia, sympozja na których dyskutujemy lub uczymy się o wykorzystaniu przepisów ustaw Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Przychodzące zaproszenia oraz oferty branżowych zdarzeń skłoniły mnie do zebrania kluczowych problemów funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Jest nas 1364

  28 października 2019
 • Andrzej Głowacki odpowiada na pytania Wojciecha Kruka

  Wywiad przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym Zmiany wchodzące w życie z początkiem 2020 roku, o których każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć – to temat rozmowy Wojciecha Kruka z Andrzejem Głowackim w programie “Okiem Kruka”. Serdecznie polecamy ten ciekawy wywiad! https://okiemkruka.telewizjastk.pl/czytaj/okiem-kruka30

  28 października 2019
 • Związek Banków Polskich przyjmuje “Dobre praktyki procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw”

  Dobre praktyki restrukturyzacji W dniu 9 października 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pt. “Kierunki rozwoju restrukturyzacji zadłużenia”. W trakcie konferencji szczegółowo omówiono rekomendację ZBP “Dobre Praktyki Restrukturyzacji”. Dokument skonfrontowano z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej. Wystąpienie doradcy restrukturyzacyjnego W trakcie Konferencji Andrzej

  20 października 2019
 • Postępowanie sanacyjne YEGO – trzecia pożyczka DGA S.A.

  DGA S.A. wspiera finansowo firmy w postępowaniach restrukturyzacyjnych DGA S.A. kontynuuje zasadę wspierania przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Kwoty udzielanych pożyczek nie są „szokujące”: 600.000 zł dla Mennicy-Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie, 800.000 zł dla EL-MAG Sp. z o.o. S.K. z Suchego Lasu k/Poznania i teraz 100.000 zł dla YEGO DESIGN Sp. z o.o. z Turka.

  1 września 2019
 • Doradco, pamiętaj o swoim wynagrodzeniu

  Coraz więcej doradców restrukturyzacyjnych Rośnie liczba doradców restrukturyzacyjnych z licencją Ministra Sprawiedliwości. W ciągu 18 miesięcy liczba „lekarzy firm”, jak i „wykreślających firmy z KRS” wzrosła o 166. Łącznie jest nas, doradców restrukturyzacyjnych, 1364 i jesteśmy jedną z najdziwniejszych profesji w Polsce, a być może na świecie – lecz o tym w odrębnym artykule. Pełniąc

  28 sierpnia 2019
 • Czy można być zbyt biednym aby nie upaść?

  Czy jestem niewypłacalny? W myśl art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe (dalej: p.u.) podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest powstanie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność definiowana jest w dwóch ujęciach: płynnościowym i zadłużeniowym. W ujęciu pierwszym, dłużnika uznaje się za niewypłacalnego kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1a p.u. domniemywa

  22 sierpnia 2019
 • Puls Biznesu: Pomysł na pieniądze dla firm w naprawie

  Crowdfunding sposobem na kłopoty w firmie? Przedsiębiorcy w tarapatach mogą próbować pozyskać gotówkę na przetrwanie za pomocą crowdfundingu Piłkarski klub Wisła Kraków, który miał olbrzymie problemy finansowe, zamiast złożyć wniosek restrukturyzacyjny i zamrozić przez to spłaty wymagalnych wierzytelności, m.in. dla piłkarzy, zdecydował się na pozyskanie pieniędzy za pomocą crowdfundingu udziałowego. To był strzał w dziesiątkę.

  12 sierpnia 2019
 • Puls Biznesu: Nie tak łatwo sfinalizować upadłość

  400 mln zł długu Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł. Wniosek na czas Lepiej złożyć wniosek o bankructwo na czas. Jeśli sąd go oddali, ewentualne roszczenia popłyną do zarządu.  Na koniec czerwca

  4 sierpnia 2019
 • Vademecum dla rolnika w kryzysie

  400 mln zł długu Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł. Wiele się mówi i pisze o przedsiębiorcach napotykających na problemy finansowe w swojej działalności, niewiele jednak wspomina się o gospodarstwach rolnych, które

  27 lipca 2019
 • Upadłość gospodarstwa rolnego – 03 lipca 2019 r.

  Ogłoszenie upadłości osoby prowadzącej gospodarstwo rolne Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, nie wszystkie postępowania restrukturyzacyjne kończą się pozytywnym finałem – zawarciem układu z wierzycielami i ich spłatą w terminach określonych w układzie przyjętym przez wierzycieli i zatwierdzonym przez sąd restrukturyzacyjny. Fiasko tych działań zmusza do rozważenia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

  3 lipca 2019
 • To elita menedżerów. Wchodzą w momencie pożaru. Jeden zły krok i nie ma już ratunku

  Rola doradcy restrukturyzacyjnego Doradca restrukturyzacyjny powinien być menedżerem wybitnym. Te osoby wchodzą do przedsiębiorstw w momencie pożaru i muszą natychmiast zaproponować dobre, adekwatne rozwiązanie problemów. Doradcy restrukturyzacyjni to elita doradców finansowych. Pierwszy krok w restrukturyzacji polega na sprawdzeniu, czy istnieje model biznesowy, który pozwala przeżyć firmie w dłuższej perspektywie, dalej następuje cięcie kosztów oraz wyprzedaż

  24 czerwca 2019
 • Zadłużony rolnik – koła ratunkowe

  Kryzys dotyka nie tylko przedsiębiorców Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że sytuacje kryzysowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, lecz także gospodarstwa rolne. Liczne artykuły, prezentacje, konferencje poświęcone ustawie Prawo restrukturyzacyjne są adresowane do firm, a zapomina się o 1.405 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, w tym 145 tys. o pow. powyżej 20 ha. Wydaje się, że

  6 czerwca 2019
 • Puls Biznesu: Lekarze firm bez wynagrodzenia

  Doradca restrukturyzacyjny bez wynagrodzenia Doradcy restrukturyzacyjni na zapłatę za pracę muszą czekać nawet lata, a często w ogóle jej nie dostają Specjaliści, którzy odpowiadają za restrukturyzację firm, narzekają na kłopoty z otrzymaniem zapłaty. — Za połowę postępowań restrukturyzacyjnych, które prowadziliśmy, DGA nie dostało wynagrodzenia albo zwrotu poniesionych na nie wydatków — mówi Andrzej Głowacki, prezes

  29 maja 2019
 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 2019 – podsumowanie

  Katowice, 15 maja 2019 r. – Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów – w Katowicach zakończył się rekordowy XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim. European Start-up

  26 maja 2019
 • Sukces restrukturyzacji to gotówka plus dobry menedżer

  Co przesądza o sukcesie procesu restrukturyzacji? Zawód doradcy restrukturyzacyjnego to jak tłumaczy prezes zarządu DGA Centrum Sanacji Firm Andrzej Głowacki zawód podwyższonego ryzyka. – Ustawa Prawo restrukturyzacyjne w tej kwestii jest fatalnie napisana i doradca restrukturyzacyjny nie ma żadnej gwarancji, że otrzyma jakiekolwiek wynagrodzenie jak i zwrot poniesionych kosztów.To wstęp do rozmowy Andrzeja Głowackiego, Prezesa

  8 maja 2019
 • Europejski Kongres Gospodarczy 2018 – relacja

  Panel o restrukturyzacji na Europejskim Kongresie Gospodarczym Szanowni Państwo, Za nami 10. edycja jubileuszowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Serdecznie dziękujemy za udział w Panelu Restrukturyzacja, w szczególności uczestnikom sesji za ciekawą, merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu

  21 maja 2018
 • Europejski Kongres Gospodarczy 2018

  Europejski Kongres Gospodarczy 2018 Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018, który odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach. W szczególności zachęcamy do wysłuchania dyskusji w trakcie panelu Restrukturyzacja, którego moderatorem będzie Prezes Zarządu DGA S.A. i DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) –

  9 maja 2018
 • Już 500 firm chce restrukturyzacji

  Statystyki postępowań upadłościowych  W Polsce aktualnie co najmniej 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otworzył postępowanie dla 417. I jak widać z zestawienia, ich liczba rośnie, natomiast liczba ogłoszonych upadłości stabilizuje się – podkreśla Andrzej Głowacki, prezes DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) w rozmowie z WNP.PL. Czytaj cały

  14 marca 2018
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym Zakładów Metalurgicznych POMET S.A.

  Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd Dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. (KRS: 0000000874) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie ASR Artura Kapłona wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z

  20 lutego 2018
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o.

  Otwarcie postępowania sanacyjnego Dnia 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki LOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (KRS: 0000212176) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózka – Chamali wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) z

  16 stycznia 2018
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. sp.k.

  Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd W dniu 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu: (KRS: 0000598759) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Kancelaria

  29 czerwca 2017
 • DGA wspiera finansowo restrukturyzowane przedsiębiorstwo

  DGA S.A. udziela pożyczki firmie w tarapatach W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd DGA S.A. zawarł umowę pożyczki pieniężnej z DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.), która wykonuje czynności Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica – Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie. Więcej informacji: Notatka prasowa DGA S.A. Raport bieżący

  6 czerwca 2017
 • Zapraszamy do udziału w Konferencji “Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”

  Praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny Zapraszamy do udziału w Konferencji “Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. Celem konferencji jest praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie służy również promocji działań

  2 czerwca 2017
 • Nowe doświadczenia – DGA Kancelaria Nadzorcą Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A.

  DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) decyzją Sądu nadzorcą wykonania układu W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zarządził: z dniem 31 sierpnia 2017r. nadzorca sądowy – DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) – objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym

  19 maja 2017
 • Zapraszamy na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego

  Już niedługo IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego Szanowni Państwo, To ostatnie chwile aby zapisać się na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego 27 – 28 kwietnia 2017r. Zagadnienia tegorocznego kongresu Tematy sesji są naprawdę ciekawe: Postępowanie sanacyjne w praktyce Pre – pack Odpowiedzialność karna w prawie insolwencyjnym Serdecznie zapraszamy, warto tam być! http://kongresy.allerhand.pl/kongres/  

  24 kwietnia 2017
 • Ogłoszenie upadłości SMA Sp. z o.o.

  Ogłoszenie upadłości przez Sąd W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał Postanowienie, w którym: ogłosił upadłość SMA Sp. z o.o. z siedzibą

  24 kwietnia 2017
 • Zatwierdzenie układu Hygienika Dystrybucja S.A.

  Zatwierdzenie układu przez Sąd W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: W dniu 05 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, w którym zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Hygienika S.A. w dniu 19 grudnia 2016r. Treść postanowienia dostępna

  28 lutego 2017
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona zarządcą w postępowaniu sanacyjnym HCH Sp. z o.o.

  Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki HCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: (KRS: 0000315654) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir wyznaczył zarządcę w osobie DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA

  9 lutego 2017
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) ustanowiona nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym Ekotermika S.A.

  Otwarcie przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego W dniu 19 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki EKOTERMIKA S.A. z siedzibą w Warszaie (KRS: 0000535157) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej – Saks wyznaczył nadzorcę sądowego – DGA Kancelaria S.A.

  2 lutego 2017
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) zarządcą w postępowaniu sanacyjnym MENNICA – METALE SZLACHETNE SA

  Otwarcie postępowania układowego przez Sąd W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie układowe spółki MENNICA – METALE SZLACHETNE S.A. z siedzibą w Radzyminie (KRS: 0000295229) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Kancelaria S.A.

  16 stycznia 2017
 • Wizytacja fabryki w Lublińcu – Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

  Wizyta w fabryce Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji w Lublińcu Wizytacja w ramach II posiedzenia Rady Wierzycieli w dniu 28 listopada 2016 roku.

  2 grudnia 2016
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) nadzorcą sądowym w postępowaniu układowym Lider Trading Sp. z o.o.

  Otwarcie postępowania układowego przez Sąd W dniu 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:otworzył postępowanie układowe spółki Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000109141)wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Kancelaria S.A.

  30 listopada 2016
 • Hygienika Dystrybucja S.A. – informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli

  Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) uprzejmie informuje Wierzycieli Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji o zwołaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz.

  28 listopada 2016
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN Sp. z o.o.

  Otwarcie postępowania sanacyjnego przez Sąd W dniu 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy postanowił: otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, KRS 0000265094, adres: ul. 1-ego Maja 3, 63-760 Zduny, wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego, wyznaczyć Zarządcę w osobie DGA Centrum

  21 października 2016
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) tymczasowym nadzorcą BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach

  Ustanowienie tymczasowe zarządcy sądowego przez Sąd 30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o zabezpieczeniu majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego – DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) Kluczowe informacje dla postępowania: sygnatura akt: V GR 8/16

  14 października 2016
 • DGA Kancelaria nadzorcą sądowym w postępowaniu Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

  Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu. Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza

  7 września 2016
 • O prawie restrukturyzacyjnym na konferencji OPTYMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  O prawie restrukturyzacyjnym na konferencji OPTYMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE “Wszystko, co możesz zrobić dla swojej firmy, aby zapewnić jej rozwój” – to hasło przewodnie konferencji organizowanej w dniu 27 września br. w Warszawie przez BDO. W gronie Prelegentów jest m.in. Andrzej Głowacki, Prezes DGA i doradca restrukturyzacyjny, który przedstawi wykład pt. “Prawo restrukturyzacyjne narzędziem naprawy firmy”.

  21 lipca 2016
 • Kilka refleksji po KongResie 2016

  Za nami III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego  III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 ściągnął ponad 200 zainteresowanych rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku. Dwa dni prelekcji umożliwiły zapoznanie się z wybranymi doświadczeniami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Kilka dzielonych paneli potwierdza bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień. Większość wystąpień była poświęcona analizie obowiązujących

  20 czerwca 2016
 • Przewodnik dla firmy w kryzysie

  “Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych.” Redaktorzy: SSR Cezary Zalewski, Andrzej GłowackiAutorzy: Andrzej Głowacki, Mirosław Marek, Paweł Multaniak, Błażej Piechowiak, Anna Szymańska, Cezary Zalewski Książka stanowi kompleksowe omówienie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ale przede wszystkich – pokazuje szeroko rozbudowane przykłady, co stanowi o unikalności tej pozycji. Publikacja zawiera m.in.: przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

  16 czerwca 2016
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym SMA Sp. z o.o.

  Postanowienie Sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył nadzorcę sądowego DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.). Kluczowe

  23 maja 2016
 • II Forum Grup Kapitałowych BDO z wykładem na temat nowego prawa restrukturyzacyjnego

  Konferencja dotycząca grup kapitałowych odbyła się w Warszawie W dniu 20 kwietnia w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Konferencja BDO pt. ” II Forum Grup Kapitałowych – RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – nowości, trudności, rozwiązania.” W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli wielu firm oraz grup kapitałowych z całej Polski, a

  29 kwietnia 2016
 • DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) partnerem II edycja kampanii edukacyjnej “For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”

  Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych.Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym

  21 kwietnia 2016
 • Prawo restrukturyzacyjne na Kongresie Managera w Katowicach

  Prawo restrukturyzacyjne na Kongresie Managera w Katowicach Dziś oraz jutro w Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się II edycja Kongresu Managera, który ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja,retail) i ukazanie jak ważne jest budowanie wygrywających strategii w organizacji. Interesujące wystąpienia i ciekawe studia przypadków przedstawią eksperci,

  7 kwietnia 2016
 • Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm – Warszawa, 02 marca – relacja z wydarzenia

  Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm 2 marca 2016 rokuSala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.(ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof.

  3 marca 2016
 • Seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM – Warszawa, 02 marca

  W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium: PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM 2 marca 2016 rokuSala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) PROGRAM:11:30 – 12:00Rejestracja uczestników i kawa powitalna 12:00 – 12:10Otwarcie konferencjiAndrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.dr

  15 lutego 2016
 • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

  14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm. W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub

  21 stycznia 2016
 • Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

  Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM Prawo restrukturyzacyjne na topie Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”. Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe

  15 stycznia 2016
 • Zadyszka… a nie śmierć kliniczna!

  Wielkopolska Izba Budownictwa gości seminarium o prawie restrukturyzacyjnym Menedżerowie zaproszeni przez Wielkopolską Izbę Budownictwa na seminarium „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorcy” wysłuchali ciekawego wykładu na temat nowych rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Postępowania restrukturyzacyjne, definicja zagrożenia niewypłacalnością i konieczność sanacji przyczyn, a nie objawów kryzysu zdominowały wystąpienie

  25 listopada 2015
 • Kilka refleksji po VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

  VII Kongres Instytutu Allerhanda 5 i 6 listopada 2015r. odbył się VII Kongres zorganizowany przez Instytut Allerhanda (www.inso.allerhand.pl)Zarówno wśród prelegentów jak i uczestników można było zauważyć „podminowanie i napięcie” związane z nadchodzącą rewolucją. Kuluary były pełne dyskutujących syndyków, sędziów, doradców biznesowych i profesorów. Temperatura dyskusji rosła z każdą przerwą. Liczba wystąpień była imponująca. Świetnie rozpoczęła

  9 listopada 2015
 • Nagranie z wykładu nt. nowego prawa restrukturyzacyjnego

  Spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału  17 września br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, na którym Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczym DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.), przedstawił obecnym przedsiębiorcom zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowe Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku oraz nową funkcję –

  7 października 2015
 • Szkolenie „Nowe Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm”

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw – szkolenie Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców. Cel szkolenia:Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne

  28 września 2015
 • Upadłości w Polsce – raport Euler Hermes – w lipcu upadło 69 firm

  Raport o liczbie upadłości w Polsce W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.) Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i

  6 sierpnia 2015
 • Prezydent podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa Prawo restrukturyzacyjne podpisana Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne umożliwiające m.in. przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności, podało Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. “Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki,

  10 czerwca 2015

Wybierz swojego doradcę restrukturyzacyjnego!

Działamy kompleksowo

Posiadamy kompetencje konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników.
Gwarantuje to fachowe spojrzenie na każdy aspekt funkcjonowania firmy.

Przeprowadzamy rzetelną diagnozę sytuacji w firmie, przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz plan restrukturyzacyjny, pełnimy również rolę zarządcy lub nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Dodatkowo, wspierane przez nas firmy mogą otrzymać pożyczkę, która pozwoli na kontynuację działalności i skuteczne wdrożenie działań sanacyjnych. Oprocentowanie takie pożyczki nie przekroczy 10%. Wspieramy również naszych Klientów w negocjacjach m.in. z wierzycielami i dostawcami, pomagamy rozwiązać trudne sytuacje pełniąc rolę mediatora pomiędzy stronami.

Pomożemy Twojej firmie skutecznie wyjść z kryzysu!

book

Postępowanie restrukturyzacyjneKomentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

To jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z nową ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.).

Książka podzielona jest na dwie części:

 • Część I to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie zagadnień z zakresu restruktryzacji.
 • Część II to przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Nasza lokalizacja

Skuteczny doradca restrukturyzacyjny

Zmagasz się z kryzysem we własnym przedsiębiorstwie? Nie wiesz, jak z niego wyjść? Skontaktuj się z  doradcą restrukturyzacyjnym i skorzystaj z naszych usług! Restrukturyzacja przedsiębiorstwa prowadzona jest przez naszych specjalistów na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – masz gwarancję na skuteczny ratunek przed upadłością oraz indywidualne podejście do problemów Twojej firmy.

Wszyscy Członkowie Zarządu DGA Kancelaria S.A. posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z zapisami ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego, co gwarantuje Spółce ten sam status.

Pierwszym krokiem do uratowania biznesu to rzetelna diagnoza przedsiębiorstwa oraz profesjonalny i realny plan restrukturyzacyjny.

calculation
handshake

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne – to według jej zapisów przeprowadzamy skuteczną restrukturyzację firmy.

Wierzytelności, zobowiązania powstałe przed i po ogłoszeniu upadłości, układ z wierzycielami, postępowanie o zatwierdzenie układu– te i inne kwestie związane z upadłością i restrukturyzacją to nasza codzienność. Jeśli potrzebujesz porady, koniecznie skontaktuj się z nami!

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców to postępowanie o zatwierdzenie układu. Skuteczny i szybki sposób na przetrwanie kryzysu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami restrukturyzacyjnymi DGA Kancelaria S.A.